CHOL - Body cannon 5Dmk2+BG-E6 ͻ 29 500.- DECDEC2524 M
CHOL - 24-105 F4L IS UW- dook99 M
CHOL - Źsigma 70-200f2.8 12 500- chonlachat M
CHOL - Źع- Klahan M
CHOL - olympus omd em1 kit 12-40 ʹյСѹٹ- love17077 M