ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

Marketplace

รวมกระทู้ ที่โพสต์โดย meentada
1302537 : ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน สภาพ 95 % อปกศ. -- meentada M - 4 / 277
ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน
สภาพ 95 % อปกศ.

อุปกรณ์ครบกล่อง กระเป๋าผ้า ฮูดแท้

พร้อมฟิลเตอร์ B+W 010 UV-Haze Mrc มูลค่า 2 290 บาท ฟรี

ไม่รา ไม่ฝ้า ไม่ฝุ่น ไม่Back - Front

ขาย 21900 บาท

ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ

ต้า
Tel. : 086 389 3306
Line ID : preechaboon..1301697 : ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน สภาพ 95 % อปกศ. -- meentada M - 5 / 263
ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน
สภาพ 95 % อปกศ.

อุปกรณ์ครบกล่อง กระเป๋าผ้า ฮูดแท้

พร้อมฟิลเตอร์ B+W 010 UV-Haze Mrc มูลค่า 2 290 บาท ฟรี

ไม่รา ไม่ฝ้า ไม่ฝุ่น ไม่Back - Front

ขาย 21900 บาท

ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ

ต้า
Tel. : 086 389 3306
Line ID : preechaboon..1301272 : ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน สภาพ 95 % อปกศ. -- meentada M - 7 / 210
ขาย เลนส์Sigma 35 f1.4 Art เมาส์แคนนอน
สภาพ 95 % อปกศ.
อุปกรณ์ครบกล่อง กระเป๋าผ้า ฮูดแท้

พร้อมฟิลเตอร์ B+W 010 UV-Haze Mrc มูลค่า 2 290 บาท ฟรี

ไม่รา ไม่ฝ้า ไม่ฝุ่น ไม่Back - Front

ขาย 22 900 บาท

ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ

ต้า
Tel. : 086 389 3306
Line ID : preechaboon..1301108 : ขาย เลนส์แคนนอน Sigma 35 f1.4 Art สภาพ 95 % อปกศ. -- meentada M - 8 / 194
ขาย เลนส์แคนนอน Sigma 35 f1.4 Art สภาพ 95 % อปกศ.
อุปกรณ์ครบกล่อง กระเป๋าผ้า ฮูดแท้
พร้อมฟิลเตอร์ B+W 010 UV-Mrc มูลค่า 2 290 บาท ฟรี
ไม่รา ไม่ฝ้า ไม่ฝุ่น ไม่Back - Front
ขาย 22 900 บาท
ดอนเมือง แจ้งวัฒนะ
ต้า
Tel. : 086 389 3306
Line ID : preechaboon..1221065 : ขาย 50 f1.4 ครบกล่อง สภาพดี พร้อมฮูด ฟิลเตอร์ และกระเป๋า -- meentada M - 4 / 169
เลนส์แคนนอน 50 F1.4 อปกร.
สภาพดีครับ ใช้ถนอม ติดกันรอยตลอด
อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์Hoya ฮูดเทียบ
กระเป๋าโฟโต้ไฟล์

ขาย 7000 บาท

ต้า 086-389-3306
Line id : preechaboon

อยู่แจ้งวัฒนะ และ ดอนเมือง..1220676 : ขาย 50 f1.4 ครบกล่อง สภาพดี พร้อมฮูด ฟิลเตอร์ และกระเป๋า -- meentada M - 4 / 161
เลนส์แคนนอน 50 F1.4 อปกร.
สภาพดีครับ ใช้ถนอม ติดกันรอยตลอด
อุปกรณ์ครบกล่อง พร้อมฟิลเตอร์Hoya ฮูดเทียบ
กระเป๋าโฟโต้ไฟล์

ขาย 7000 บาท

ต้า 086-389-3306
Line id : preechaboon

อยู่แจ้งวัฒนะ และ ดอนเมือง ..

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น กับ นายตากล้อง