ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

Marketplace

รวมกระทู้ ที่โพสต์โดย art4d01
1268675 : _Domke F-832 WAX -- art4d01 M - 0 / 1554

Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
4000
0894465538
sirichai0001..1268526 : DOMKE F2 NAVY BLUE -- art4d01 M - 1 / 1846
DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม
เย็บตะเข็บนอก ผ้าสวยไม่ขาด insert ครบ
4500-
0894465538
sirichai0001..1267995 : _________MESSENGER BAGS PHOTO Domke F-832 WAX -- art4d01 M - 1 / 3531
_________MESSENGER BAGS PHOTO
Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
4000
0894465538
sirichai0001..1267825 : DOMKE F2 NAVY BLUE -- art4d01 M - 2 / 3886
DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม
เย็บตะเข็บนอก ผ้าสวยไม่ขาด insert ครบ
4700-
0894465538
sirichai0001..1266709 : DOMKE F2 NAVY BLUE -- art4d01 M - 0 / 5341
DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม
เย็บตะเข็บนอก ผ้าสวยไม่ขาด insert ครบ
4700-
0894465538
sirichai0001..1266359 : Domke F-832 WAX -- art4d01 M - 4 / 134
MESSENGER BAGS PHOTO
Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
4000
0894465538
sirichai0001..1266071 : MESSENGER BAGS PHOTO Domke F-832 WAX 4000 -- art4d01 M - 7 / 148
MESSENGER BAGS PHOTO
Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
4000
0894465538
sirichai0001..1265708 : ____DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม -- art4d01 M - 3 / 2408
_DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม
เย็บตะเข็บนอก ผ้าสวยไม่ขาด insert ครบ
4700-
0894465538
sirichai0001..1265707 : _________MESSENGER BAGS PHOTO Domke F-832 WAX -- art4d01 M - 2 / 4732
_________MESSENGER BAGS PHOTO
Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
45200
0894465538
sirichai0001..1264647 : _________MESSENGER BAGS PHOTO Domke F-832 WAX -- art4d01 M - 2 / 5049
_________MESSENGER BAGS PHOTO
Domke F-832 WAX
ลงแว๊กแล้วสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ
INSERT ตลับแว๊ก
4500
0894465538
sirichai0001
..1264581 : _DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม -- art4d01 M - 3 / 3422
_DOMKE F2 NAVY น้ำเงินคริบครีม
เย็บตะเข็บนอก ผ้าสวยไม่ขาด insert ครบ
4700-
0894465538
sirichai0001..1264245 : ________Domke F-832 F2 NAVY -- art4d01 M - 6 / 169
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4700-

0894465538
sirichai0001..1264061 : ________Domke F-832 DOMKE F2NAVY -- art4d01 M - 1 / 3898
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4700-

0894465538
sirichai0001..1263427 : ________Domke F-832 DOMKE F2NAVY -- art4d01 M - 1 / 4333
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4900-

0894465538
sirichai0001..1262944 : ________Domke F-832 DOMKE F2NAVY -- art4d01 M - 2 / 399
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4900-

0894465538
sirichai0001..1262753 : Domke F-832 DOMKE F2NAVY -- art4d01 M - 1 / 4188
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4900-

0894465538
sirichai0001..1262645 : Domke F-832 DOMKE F2NAVY -- art4d01 M - 4 / 181
Domke F-832 Medium Photo Courier Bag (Brown RuggedWear Waxed Canvas)
สภาพ ลงwax แล้วใช้งานสีกำลังสวย อุปกรณ์ครบ ไม่มีจุดขาดใดๆ
4500-

Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลือง
4900-

0894465538
sirichai0001..1262328 : _______DOMKE F2 NAVY -- art4d01 M - 1 / 3389
ขายกระเป๋า Domke F2 รุ่นหายาก สีน้ำเงินขอบครีม สภาพเซอร์ (รุ่นเดียวกันกับที่อนันดาใช้เเสดงในเรื่อง Happy Birthday) สภาพตามรูปเลยนะครับ รุ่นนี้ตะขอเป็นทองเหลืองนะครับ
089-4465538
4900-
sirichai0001..1262214 : _______DOMKE F2 NAVY -- art4d01 M - 0 / 3784
DOMKE F2 NAVY BLUE
รุ่นเย็บตะเข็บนอก มีดุมเหล็ก Domke ด้านหลัง ซี๊ดๆสีกำลังสวยไม่มีจุดขาด มี insert
-5000
0894465538
sirichai0001 ..1262111 : ____DOMKE F2 NAVY BLUE DOMKE F832 Domke F-945 Belt -- art4d01 M - 2 / 1987
DOMKE F2 NAVY BLUE -5000
รุ่นเย็บตะเข็บนอก มีดุมเหล็ก Domke ด้านหลัง ซี๊ดๆสีกำลังสวยไม่มีจุดขาด มี insert
DOMKE F832 -4000
กระเป๋าสะพายข้างอเนกประสงค์ สามารถถอด insert
เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานมาใส่Notebook และสิ่งต่างๆได้
สภาพใหม่ อุปกรณ์ครบ
Domke F-945 Belt Pouch Black -1000
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
Domke Belt Regular Black-1000
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
0894465538
sirichai0001..1261758 : _____Domke Pouch และสายเข็มขัด -- art4d01 M - 0 / 5470
Domke F-945 Belt Pouch Black -1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
Domke Belt Regular Black-1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
0894465538
sirichai0001..1261233 : ___Domke Pouch และสายเข็มขัด -- art4d01 M - 0 / 5308
Domke F-945 Belt Pouch Black -1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
Domke Belt Regular Black-1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
0894465538
sirichai0001..1261035 : ____DOMKE F2 NAVY BLUE DOMKE F832 Domke F-945 Belt -- art4d01 M - 3 / 4667
DOMKE F2 NAVY BLUE -5200
รุ่นเย็บตะเข็บนอก มีดุมเหล็ก Domke ด้านหลัง ซี๊ดๆสีกำลังสวยไม่มีจุดขาด มี insert
DOMKE F832 -4200
กระเป๋าสะพายข้างอเนกประสงค์ สามารถถอด insert
เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานมาใส่Notebook และสิ่งต่างๆได้
สภาพใหม่ อุปกรณ์ครบ
Domke F-945 Belt Pouch Black -1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
Domke Belt Regular Black-1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
0894465538
sirichai0001..1260818 : DOMKE F2 NAVY BLUE DOMKE F832 Domke F-945 Belt -- art4d01 M - 4 / 1778
DOMKE F2 NAVY BLUE -5200
รุ่นเย็บตะเข็บนอก มีดุมเหล็ก Domke ด้านหลัง ซี๊ดๆสีกำลังสวยไม่มีจุดขาด มี insert
DOMKE F832 -4200
กระเป๋าสะพายข้างอเนกประสงค์ สามารถถอด insert
เพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานมาใส่Notebook และสิ่งต่างๆได้
สภาพใหม่ อุปกรณ์ครบ
Domke F-945 Belt Pouch Black -1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
Domke Belt Regular Black-1200
สภาพใหม่ ใช้งานน้อย
0894465538
sirichai0001..1258673 : กระเป๋ากล้อง Lowepro Fastpack 200 -- art4d01 M - 2 / 3616
กระเป๋ากล้อง Lowepro Fastpack 200
สภาพ ไม่มีจุขาดใดๆ ออกทริป2-3 ครั้ง มีฝุ่นเล็กน้อย
ขาย 1200-
0894465538
sirichai0001..1257788 : กระเป๋ากล้อง Lowepro Fastpack 200 -- art4d01 M - 3 / 103
กระเป๋ากล้อง Lowepro Fastpack 200
สภาพ ไม่มีจุขาดใดๆ ออกทริป2-3 ครั้ง มีฝุ่นเล็กน้อย
ขาย 1200-
0894465538
sirichai0001..1252478 : ___Billingham Leica -- art4d01 M - 2 / 5770
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm

-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8000-
line sirichai0001
08944655-38..1252065 : ___กระเป๋ากล้อง Billingham Leica Combination Bag for M system -- art4d01 M - 5 / 177
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm

-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1251834 : ___กระเป๋ากล้อง Billingham Leica Combination Bag for M system -- art4d01 M - 0 / 4838
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm

-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1251662 : _กระเป๋าขาตั้งกล้องF-440 TRIPOD BAG-BLACK -- art4d01 M - 3 / 4565
กระเป๋าขาตั้งกล้องF-440 TRIPOD BAG-BLACK
สภาพดีมาก ไม่มีจุดขาด
ใส่ขาตั้งกล้องเท่ห์
2200-
089-4465538
sirichai0001..1251637 : ขาย กระเป๋า Billingham Hadley Pro สี Sage Tan + SP40 รองบ่า -- art4d01 M - 2 / 4815
ขาย กระเป๋า Billingham Hadley Pro สี Sage Tan + SP40 รองบ่า สภาพดีมาก ของแท้ ซื้อมาเก็บสะมากกว่า ราคานี้รวมที่รองบ่าของแท้ไปด้วย คุ้มมากเพราะรวมรองบ่าไปด้วย

ขาย 8 500 ครับ

tel : 089-446-3358
Line ID :sirichai0001..1251578 : ___กระเป๋ากล้อง Billingham Leica Combination Bag for M system -- art4d01 M - 6 / 195
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm

-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1250729 : __กระเป๋า Billingham Hadley Pro Sage Tan ที่รองบ่า -- art4d01 M - 8 / 271
กระเป๋า Billingham Hadley Pro Sage/Tan มาพร้อมที่รองบ่า
สภาพใหม่กิ๊ก ใช้น้อยฝุดๆ
8500-
089446-5538
sirichai0001


กระเป๋ากล้อง Billingham รุ่น Hadley Pro สีเขียว Sage วัสดุที่ใช้ผลิตกระเป๋าคือ FibreNyte ซึ่งกันนำ้ได้ 100% กระเป๋ากล้อง Billingham Hadley Pro นี้ เป็นกระเป๋ากล้อง Billingham รุ่นขนาดกลาง เหมาะสำหรับ กล้อง DSLR + เลนส์ 3 ตัว

Insert ด้านในสามารถถอดออกและใช้เป็นกระเป๋าเอกสารได้ด้วย

ขนาดกระเป๋าด้านนอก: กว้าง 35cm x ลึก 12cm x สูง 25cm
ขนาดกระเป๋าด้านใน: กว้าง 32cm x ลึก 7cm x สูง 22.5cm..1250688 : กระเป๋ากล้อง Billingham Leica Combination Bag for M system -- art4d01 M - 5 / 235
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm
Weight :1.54 lb (700 g)
Pockets 1 Front Pocket
Accomodates : รองรับอุปกรณ์
-35mm Rangefinder with attached lens
-3 Additional lenses
-Flash film and accessories
-iPad Mini
-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38 ..1250420 : ___กระเป๋ากล้อง Billingham for Leica -- art4d01 M - 8 / 228
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm
Weight :1.54 lb (700 g)
Pockets 1 Front Pocket
Accomodates : รองรับอุปกรณ์
-35mm Rangefinder with attached lens
-3 Additional lenses
-Flash film and accessories
-iPad Mini
-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1250390 : _กระเป๋าขาตั้งกล้องF-440 TRIPOD BAG-BLACK -- art4d01 M - 4 / 231
กระเป๋าขาตั้งกล้องF-440 TRIPOD BAG-BLACK
สภาพดีมาก ไม่มีจุดขาด
ใส่ขาตั้งกล้องเท่ห์
2200-
089-4465538
sirichai0001..1250245 : __Domke F3x Limited Edition White House -- art4d01 M - 7 / 222
Domke Limited Edition White House News Photographers Association F3x camera bag
-กระเป๋าdomke รุ่นนักข่าว มีจำนวนจำกัด run เลขไม่ซ้ำกัน
-สภาพใหม่มากอุปกรณ์ครบ
-insert แท๊กป้าย ยังอยู่ครบ
-เหมาะการการสะสมครับ
5500-
089-44655-38
Line id_sirichai0001..1250244 : ___กระเป๋ากล้อง Billingham for Leica -- art4d01 M - 5 / 198
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm
Weight :1.54 lb (700 g)
Pockets 1 Front Pocket
Accomodates : รองรับอุปกรณ์
-35mm Rangefinder with attached lens
-3 Additional lenses
-Flash film and accessories
-iPad Mini
-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1250132 : __Domke Limited Edition White House News Photographers Association F3x camera bag -- art4d01 M - 7 / 193
Domke Limited Edition White House News Photographers Association F3x camera bag
-กระเป๋าdomke รุ่นนักข่าว มีจำนวนจำกัด run เลขไม่ซ้ำกัน
-สภาพใหม่มากอุปกรณ์ครบ
-insert แท๊กป้าย ยังอยู่ครบ
-เหมาะการการสะสมครับ
5500-
089-44655-38
Line id_sirichai0001..1250112 : __Leica Combination Bag for M system -- art4d01 M - 8 / 160
Leica Combination Bag for M system
กระเป๋ารุ่นพิเศษที่เกิดจากความร่วมมือกันของทาง Leica กับ Billingham
External Dimensions :W266mm x D146mm x H197mm
Internal Dimensions :W244mm x D108mm x H146mm
Weight :1.54 lb (700 g)
Pockets 1 Front Pocket
Accomodates : รองรับอุปกรณ์
-35mm Rangefinder with attached lens
-3 Additional lenses
-Flash film and accessories
-iPad Mini
-สภาพใหม่มาก อุปกรณ์ครบ
-8500-
line sirichai0001
08944655-38..1249802 : ___Domke Limited Edition White House News Photographers Association F3x camera bag -- art4d01 M - 1 / 3543
Domke Limited Edition White House News Photographers Association F3x camera bag
-กระเป๋าdomke รุ่นนักข่าว มีจำนวนจำกัด run เลขไม่ซ้ำกัน
-สภาพใหม่มากอุปกรณ์ครบ
-insert แท๊กป้าย ยังอยู่ครบ
-เหมาะการการสะสมครับ
5500-
089-44655-38
Line id_sirichai0001..1246894 : ___กระเป๋า Domke F3 domke F6 -- art4d01 M - 2 / 3310
1)domke f3x canon Eos1 1imited edition
สีหายาก สภาพโดยรวมดีมาก ไม่มีจุดขาด มี insert กลางกั้นแบ่ง1 อัน
4800-
2)domke f6 Olive colour
สภาพดี สีสวย อุปกรณ์ครบ มี insert ไม่มีจุดขาด
3200-
O89-446-5538
Line :sirichai0001..1245493 : _domke f3x canon eos1 1imited edition -- art4d01 M - 0 / 4675
domke f3x canon eos1 1imited edition
5000-
O89-446-55-38
sirichai0001..1244613 : _domke f3x canon eos1 1imited editio -- art4d01 M - 0 / 268
domke f3x canon eos1 1imited edition
5000-
O89-446-55-38
sirichai0001..1243213 : _domke f3x canon eos1 1imited edition -- art4d01 M - 2 / 257
domke f3x canon eos1 1imited edition
5000-
O89-446-55-38
sirichai0001..1242453 : DOMKE F-4AF Pro System NAVY BLUE -- art4d01 M - 0 / 153
DOMKE F-4AF Pro System NAVY BLUE
Domke ของขาลุยรุ่น F4AF ตัวนี้สามารใส่เลนส์ 70-200 ได้ด้วย
สภาพใหม่มว๊ากก ผ้ายังเเข็งสีเข้ม
ขอขายที่ 5 000 บาทครับ
ติดต่อสอบถาม 0894465538
line id_sirichai0001..1241690 : DOMKE F-4AF Pro System NAVY BLUE -- art4d01 M - 3 / 200
DOMKE F-4AF Pro System NAVY BLUE
Domke ของขาลุยรุ่น F4AF ตัวนี้สามารใส่เลนส์ 70-200 ได้ด้วย
สภาพใหม่มว๊ากก ผ้ายังเเข็งสีเข้ม
ขอขายที่ 5 000 บาทครับ
ติดต่อสอบถาม 0894465538
line id_sirichai0001..1241315 : _DOMKE F4 NAVY DOMKE F3X CANON -- art4d01 M - 2 / 558
DOMKE F4 NAVY 4500
สภาพใหม่ สีลิมิเต็ด
DOMKE F3X CANON 5000
สภาพเซอร์นิดหน่อย สีหายากสวยๆ
O89-446-55-38
sirichai0001..1241084 : _domke f3x canon eos1 1imited edition -- art4d01 M - 2 / 1637
domke f3x canon eos1 1imited edition
5000-
O89-446-55-38
sirichai0001..1240889 : _domke f3x canon eos1 1imited edition -- art4d01 M - 0 / 2491
domke f3x canon eos1 1imited edition
5000-
O89-446-55-38
sirichai0001
..

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น กับ นายตากล้อง