ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

Market ตจว.

รวมกระทู้ ที่โพสต์โดย kangkok
06862 : ส ติ๊ ก เ ก อ ร์ เ ค ฟ ล่ า กั น ร อ ย ก ล้ อ ง D S L R -- kangkok M - 1 / 335
รูป ตามลิ้ง ข้างล่างนี้เลย ครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=876016..06823 : สติ๊กเกอร์ เคฟล่า กันรอยกล้อง DSLR ล่าสุดกับ canon 6D VS 650D -- kangkok M - 0 / 395
รูป ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=876016 ..06742 : สติ๊กเกอร์ กันรอย กล้อง -- kangkok M - 0 / 256
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 220 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 220 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 220 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 220 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 220 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 220บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 220บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 220บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 220บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 220บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 220บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 220บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตามลิ้งข้างล่างนี้
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=720342..06635 : สติ๊กเกอร์ เคฟล่า กันรอยกล้อง DSLR ล่าสุดกับ canon 6D VS 650D -- kangkok M - 0 / 260
รายระเอียดเพิ่มเติม โทร 081-9408898
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=720342..06573 : สติ๊กเกอร์ เคฟล่า กันรอยกล้อง DSLR ล่าสุดกับ canon 6D VS 650D -- kangkok M - 0 / 436
รายระเอียด ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ

http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=857312..06216 : สติ๊กเกอร์ เคฟล่า กันรอยกล้อง DSLR ล่าสุดกับ canon 6D VS 650D -- kangkok M - 0 / 1673
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง..06101 : สติ๊กเกอร์ เคฟล่า กันรอยกล้อง DSLR ล่าสุดกับ canon 6D VS 650D -- kangkok M - 0 / 636
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง ..06053 : มาแล้ว ตามคำเรียกร้อง กันรอยเคฟล่า canon 6D VS 650D มี 2 สี ดำด้าน กับ เคฟล่า -- kangkok M - 0 / 519
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง ..06026 : มาแล้ว ตามคำเรียกร้อง กันรอยเคฟล่า canon 6D VS 650D มี 2 สี ดำด้าน กับ เคฟล่า -- kangkok M - 0 / 367
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง ..05960 : มาแล้ว ตามคำเรียกร้อง กันรอยเคฟล่า canon 6D VS 650D มี 2 สี ดำด้าน กับ เคฟล่า -- kangkok M - 1 / 316
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง ..05897 : มาแล้ว ตามคำเรียกร้อง กันรอยเคฟล่า canon 6D VS 650D มี 2 สี ดำด้าน กับ เคฟล่า -- kangkok M - 0 / 313
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 6D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโท..05798 : เคฟล่ากันลอยกล้อง DSLR ล่าสุด Canon 650D มีสองสีให้เลือก เคฟล่า ดำด้าน -- kangkok M - 0 / 366
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท


Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.facebook.com/home.php#!/pages/PKT-Sticker/133557313485061

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.

สนใจโทร 081-9408898 เก่ง ..05777 : มา แว้ว ๆ สำหรับเคฟล่า กันลอยกล้อง Canon 650D และอีกหลายรุ่น -- kangkok M - 0 / 337
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=806944

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 650D ราคาชุดละ 200 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ.


05547 : เคฟล่า กันรอยกล้อง หลายรุ่น หลยแบบ หลายขนาด -- kangkok M - 0 / 329
Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตามลิ้งข้างล่างนี้
http://kangkok1.multiply.com/
wow_kang(at)hotmail.com
สนใจโทร 0819408898 เก่ง ..05161 : เคฟล่า กันรอยกล้อง มีสองสี สองแบบ สองสไตล์ สี ดำด้าน เคฟล่า -- kangkok M - 0 / 373
รูปเพิ่มเติมตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=764278

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 200 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท


สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบ..04963 : มาแล้วครับ สติ๊กเกอร์กันรอยกล้อง มีสองสี ให้เลือก เคฟล่า-ดำด้าน -- kangkok M - 0 / 287
รูปเพิ่มเติมตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=764278

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีข..04618 : เคฟล่า กันรอยกล้อง หลายรุ่น หลยแบบ หลายขนาด -- kangkok M - 0 / 411
มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า

สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Olympus OMD EM5 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
<..04421 : สติ๊ก เกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้อง DSLR//แฟลช// หลายๆรุ่นๆ -- kangkok M - 0 / 589
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=732114

มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า

สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบต..04292 : มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III -- kangkok M - 1 / 336
มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า

สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตาม..04239 : คุณมีกันรอย เพื่อ กล้องที่คุณรัก แล้วหรือ ยัง Canon // nikon -- kangkok M - 1 / 539
มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า

สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตาม..04150 : มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า -- kangkok M - 0 / 299
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=717827

มา แล้วววววว ครับบบบ สำหรับ เฟล่า กันรอย กล้อง ล่า สุด กับ CANON 5D Mark III เคฟล่า

สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh III ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 600D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 270 EXII ราคาชุดละ 150 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบต..04082 : เ ค ฟ ล่ า กั น ร อ ย ก ล้ อ ง ส ว ย ๆ ๆ ล่าสุด สำหรับ Canon 7D โฉมใหม่ -- kangkok M - 0 / 355
สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=705377

Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท

สำหรับ iPad2

iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตามลิ้งข้างล่างนี้
http://kangkok1.multiply.com..03792 : เคฟล่า กันรอยกล้อง โฉมใหม่ล่าสุด สำหรับ Canon 7D -- kangkok M - 0 / 504
สติกเกอร์ เคฟล่า กันรอย กล้องDslr-Flash สำหรับ

Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 7D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 60D ราคาชุดละ 200 บาท
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170 บาท
Canon 550D ราคาชุดละ 150 บาท

Nikon D90 ราคาชุดละ 200 บาท
Nikon D7000 ราคาชุดละ 200 บาท

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250 บาท
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250 บาท

สำหรับ iphone4-iPad2

iphone4 ราคาชุดละ 130 บาท
iPad2 ราคาชุดละ 350 บาท

นอกจากนี้ เรายังบริการรับติดเคฟล่าและจำหน่าย สติกเกอร์
สำหรับท่านที่ต้องการไปติดอย่างอื่น
สามารถออกแบบตามท่านสั่ง
Len hood
เป็นงาน Handmade ตัดด้วยมือ
ขอดีของสติกเกอร์รุ่นนี้ จะไม่ทิ้งคราบกาว
พร้อมส่งลงทะเบียนฟรี ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท

นอกจากนี้ สามารถเข้าไปชมรูปตัวอย่าง ตามลิ้งข้างล่างนี้
http://kangkok1.multiply.com/
wow_kang(at)hotmail.com
สนใจโทร 0820925330,0819408898 เก่ง..03716 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง_แฟลช..หลายๆ รุ่น ทน สวย ไม่ ทิ้ง คราบ กาว -- kangkok M - 1 / 314
เพิ่มช่องทางการติดต่อ
โทร 081 9408898
E-mail wow_kang(at)hotmail.com
วิธีการสั่งซื้อ ง่ายครับ
ส่ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อม สินค้าที่จะสั่ง (อย่างระเอียด)
แล้วผมจะติดต่อกลับไปครับ
..03651 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง_แฟลช..หลายๆ รุ่น ทน สวย ไม่ ทิ้ง คราบ กาว -- kangkok M - 0 / 320
เพิ่มช่องทางการติดต่อ
โทร 081 9408898
E-mail wow_kang(at)hotmail.com
วิธีการสั่งซื้อ ง่ายครับ
ส่ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อม สินค้าที่จะสั่ง (อย่างระเอียด)
แล้วผมจะติดต่อกลับไปครับ
..03585 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d7000 Canon 600D -- kangkok M - 2 / 403
ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0819408898 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
..03548 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d7000 Canon 600D -- kangkok M - 0 / 413
ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0819408898 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
..03518 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d7000 Canon 600D -- kangkok M - 0 / 409
สำหรับรุ่นที่รองรับ ดังนี้
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200
Canon 7D ราคาชุดละ 150
Canon 60D ราคาชุดละ 200
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170
Canon 550D ราคาชุดละ 150
Canon 600D ราคาชุดละ 200

nikon d90 ราคาชุดละ 200
nikon d7000 ราคาชุดละ 200

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250

iphone4 ราคาชุดละ 350
iPad2 ราคาชุดละ 150

ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330//0819408898 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/

http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=678041

..03495 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d7000 Canon 600D -- kangkok M - 0 / 483
สำหรับรุ่นที่รองรับ ดังนี้
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200
Canon 7D ราคาชุดละ 150
Canon 60D ราคาชุดละ 200
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170
Canon 550D ราคาชุดละ 150
Canon 600D ราคาชุดละ 200

nikon d90 ราคาชุดละ 200
nikon d7000 ราคาชุดละ 200

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250

iphone4 ราคาชุดละ 350
iPad2 ราคาชุดละ 150

ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330-0819408898 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
..03462 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง DSLR_แฟลช..หลายๆ รุ่น ทน สวย ไม่ทิ้งคราบกาว -- kangkok M - 0 / 291
สำหรับรุ่นที่รองรับ ดังนี้
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200
Canon 7D ราคาชุดละ 150
Canon 60D ราคาชุดละ 200
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170
Canon 550D ราคาชุดละ 150
Canon 600D ราคาชุดละ 200

nikon d90 ราคาชุดละ 200
nikon d7000 ราคาชุดละ 200

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250

iphone4 ราคาชุดละ 350
iPad2 ราคาชุดละ 150

ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
..03406 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d7000 Canon 600D -- kangkok M - 1 / 591
สำหรับรุ่นที่รองรับ ดังนี้
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200
Canon 7D ราคาชุดละ 150
Canon 60D ราคาชุดละ 200
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170
Canon 550D ราคาชุดละ 150
Canon 600D ราคาชุดละ 200

nikon d90 ราคาชุดละ 200
nikon d7000 ราคาชุดละ 200

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250

iphone4 ราคาชุดละ 350
iPad2 ราคาชุดละ 150

ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
รูปเพิ่มเติมตามลิ้งข้างล่างนี้้เลยครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=672096


..03368 : \_ \_ (เคฟล่า) กันรอยกล้อง +_+ แฟลช ล่าสุด nikon d90 \_ \_ -- kangkok M - 0 / 329
สำหรับรุ่นที่รองรับ ดังนี้
Canon 5D Marh II ราคาชุดละ 200
Canon 7D ราคาชุดละ 150
Canon 60D ราคาชุดละ 200
Canon 40-50D ราคาชุดละ 170
Canon 450-500D ราคาชุดละ 170
Canon 550D ราคาชุดละ 150

nikon d90 ราคาชุดละ 200

Flash 580 EXII ราคาชุดละ 250
Flash 430 EXII ราคาชุดละ 250

iphone4 ราคาชุดละ 350
iPad2 ราคาชุดละ 150

ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330 เก่ง
รูปเพิ่มเติม
http://kangkok1.multiply.com/
รูปตามลิ้งข้างล่างนี้เลยครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=655003
..


02962 : (เคฟล่า) กันรอยกล้อง_แฟลช..หลายๆ รุ่น ทน สวย ไม่ทิ้งคราบกาว -- kangkok M - 1 / 482
ส่งด่วน เพิ่ม 20 บาท
สนใจโทร 0820925330 เก่ง
wow_kang (at) hotmail.com
อ้างอิง
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=637282
..02922 : ( เ ค ฟ ล่ า กั น ร อ ย ก ล้ อ ง ส ว ย ๆ ๆ ) หลายๆรุ่น -- kangkok M - 0 / 464
กดอีกที ครับ
http://www.taklong.com/promotion/show-promotion.php?No=637282..

อบรมถ่ายภาพเบื้องต้น กับ นายตากล้องอบรมถ่ายภาพบุคคล Thai Photo School