ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > TKFanClub > # 471318 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 43 คน
TKFanClub

ขอเชิญร่วมประกวดถ่ายภาพภูมิทัศน์ด้านหน้าศูนย์การค้า Siam Center และ Siam Discovery Center ชิงเงินราง

54664POSTER-r5-fina1l.jpg

รายละเอียดการจัดงาน

ชื่อรายการ งานประกวดภาพถ่าย Siam Center Photo Contest

หัวข้อในการประกวด ในคอนเซป Center of Fun and Fashion ซึ่งหัวข้อการประกวดจะกำหนดอยู่ในสมัคร

วันจัดงาน Road show : 24-31 มกราคม 2554
ปิดรับผลงานวันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2554
คัดเลือกรอบแรก : 28 กุมภาพันธ์ 2554
ประกาศรายชื่อรอบแรก : 4 มีนาคม 2554
Workshop : 9 มีนาคม 2554
คัดเลือกรอบสุดท้าย : 14 มีนาคม 2554
Big Event : 16 มีนาคม 2554

สถานที่จัดงาน Atrium 1 และ 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์


รายละเอียดการจัดงาน

การประกวดภาพถ่ายบริเวณด้านหน้าศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
ในหัวข้อ “Center of Fun and Fashion”
ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ เป็นศูนย์การค้าที่อยู่ใจกลางเมือง และเป็นแหล่งรวมแฟชั่นชั้นนำ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมกลุ่มคนมีสไตล์ที่มีความทันสมัย และในปี 2554 ทางศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ได้มีปรับปรุง และตกแต่งสถานที่บริเวณหน้าห้างให้มีจุดเด่น และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น เพื่อเป็นการตอกย้ำจุดเด่นที่มี ทางฝ่ายส่งเสริมการตลาดจึงได้กำหนดการจัดงานการประกวดภาพถ่าย “Siam Center Photo Contest” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับกลุ่มคนที่มีความทันสมัยรุ่นใหม่ และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างกระแสนิยมให้กับศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ และร้านค้าที่มีเฉพาะศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น ผ่านจากภาพถ่ายในมุมมองเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

วัตถุประสงค์

• เพื่อดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาให้ความนิยมศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์อีกครั้ง
• เพื่อเป็นสื่อให้ลูกค้ารู้จักกับสินค้าและร้านค้าที่มีเฉพาะศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เท่านั้น
• เพื่อเป็นการตอกย้ำให้ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญใจกลางกรุง
• เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายภายในศูนย์การค้า

กลุ่มเป้าหมาย

• นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

กิจกรรมภายใต้โครงการ

1. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยต่างๆพร้อมทั้งเปิดรับสมัคร
2. คัดเลือกภาพถ่ายรอบแรก
3. ประกาศรายชื่อรอบแรก
4. Workshop
5. มอบรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล
6. Road show
7. คัดเลือกรอบสุดท้าย
8. ประกาศผลผู้ชนะการถ่ายภาพ

ประเภทภาพถ่าย
• ภาพถ่ายสี

ประเภทของผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
• ประชาชนทั่วไป

การส่งภาพเข้าประกวด

1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องบรรจุฟิล์ม และกล้องดิจิตอล

2 ภาพที่ส่งเข้าประกวดผู้ส่งจะต้องระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่งภาพเข้าประกวด อย่างครบถ้วนในใบสมัครที่กำหนด และผู้ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเองโดยแนบสำเนาบัตรประชาชนหลังภาพถ่าย หากภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด

3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี โดยขนาดของภาพให้มีด้านยาวที่สุดเท่ากับ 20 นิ้ว เช่น 12x20 นิ้ว, 16x20 นิ้ว หรือ 20x20 นิ้ว พร้อมทั้งส่งฟิล์ม หรื่อ Digital File ที่มีคุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่ำวกว่า 300 dpi โดยต้องบันทึกไฟล์ภาพถ่ายลงแผ่นซีดี 1 ภาพ ต่อ 1 แผ่นซีดี

4. ภาพถ่ายผลงานที่เข้าร่วมประกวดและฟิล์ม หรือแผ่นซีดีจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดงาน

5. กรณีถ่ายภาพโดยใช้ฟิล์ม จะต้องนำมาให้ทางศูนย์ฯ สแกนไฟล์ หรือ ไฟล์งานดิจิตอล ต้นฉบับลงในซีดีรอม

6. ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งภาทั้ง 2 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อที่ 1 “Center of Fun and Fashion” โดยถ่ายภาพมุมมองบริเวณด้านหน้าตึก ท่านละไม่เกิน 3 ภาพ
หัวข้อที่ 2 “มองสยามผ่านสิงห์” บอกความรู้สึกดีๆที่ไม่มีวันเลือนหายของ “สยามและสิงห์” หรือสื่อความหมายอันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งอย่างใดทำให้ผู้พบเห็นเข้าใจถึงความหมายในเบื้องต้น ของ “สยามและสิงห์” โดยในภาพจะมีตราสัญลักษณ์ หรือผลิตภัณฑ์ของสยาม และสิงห์หรือไม่มีก็ได้ ท่านละ 2 ภาพ

7. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน

8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคณะผู้จัดงาน มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

9. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด,บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มในเครือมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ และเผยแพร่ภาพถ่าย และชิ้นงาน เพื่อประชาสัมพันธ์อาคาร และประชาสัมพันธ์งานด้านการตลาดได้โดยไม่เสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้บริษัทจะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้

10.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด

คณะกรรมการที่ทรงคุณวุฒิ
หัวข้อ “Center of Fun and Fashion”
• คุณนิติกร กรัยวิเชียร
อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คุณดาว วาสิภศิริ
อุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
• คุณตุลย์ หิรัญญลาวัลย์
อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปกร และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• คุณพรรณศิริ สิริเวชชะพันธุ์
ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง
• คุณอมาตย์ นิมิตภาคย์
ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง
• คุณพันธ์สิริ สิริเวชชะพันธ์
ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง
หัวข้อ “มองสยามผ่านสิงห์”
• คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

รางวัล
• รางวัลที่ 1 มูลค่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 2 มูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลที่ 3 มูลค่า 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
• รางวัลชมเชย 2 รางวัล มูลค่ารางวัล 15,000 บาท

• รางวัลพิเศษจาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
ในหัวข้อ “มองสยามผ่านสิงห์” มูลค่า 50,000 บาท และรางวัลพิเศษอื่นๆ
• รางวัลพิเศษจากบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวน 3 รางวัล

ระยะเวลาการส่งผลงานภาพถ่าย
• ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554
ได้ที่บริษัท ซูพรีโม จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 989 ชั้น 20 อาคารสยามทาวเวอร์
ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
และประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบแรกวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
• คุณวรวลัญช์ เจริญศักดิ์ – ผู้จัดการแผนกส่งเสริมการตลาด
โทร 02-658-1000 ต่อ 725

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.siamcenter.co.th

ityoat M [ ดูกระทู้อื่นของ ityoat ] - 58.137.158.114x - 31 Jan 2011 10:43 - #471318

อ่าน 2386 : ตอบ 2

รางวัลที่ 1 เงินรางวัลสูงมาก น่าจะแบ่งออกมาสัก 5 หมื่น ไปเพิ่มเป็นรางวัลชมเชยรางวัลละ 10000 บาท ได้อีกตั้ง 5 รางวัล 5 คน + เดิม15000x2=30000 บาท ได้เป็น 3 คน รวมเป็นชมเชย 8 รางวัล (ผู้ที่ได้รางวัลมีสิทธิ์รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัล

( 1 ) monster08 M - 182.53.43.250x - 31 Jan 2011 13:27 #2969808

ดีเลยได้มาจะเอาไปซื้อรถ อิอิ

( 2 ) Roun..oly M - 118.173.94.138 - 31 Jan 2011 21:24 #2970301
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 1 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )