ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > TKFanClub > # 417910 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 84 คน
TKFanClub

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายศูนย์เอนเนอร์ยึ่คอมเพล็กซ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายศูนย์เอนเนอร์ยึ่คอมเพล็กซ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อการประกวด
เรื่อง &#8220_โครงการประกวดภาพถ่ายศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์&#8221_

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ข้อกำหนดในการถ่ายภาพ
โดยปกติศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์จะไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้ามาถ่ายภาพ ภายในอาคาร เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ก่อน ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาถ่ายภาพเพื่อส่งเข้าประกวดกรุณาติดต่อแลกบัตรผู้เข้า ร่วมโครงการประกวดถ่ายภาพได้ที่เคาน์เตอร์ Reception ชั้น 1 อาคาร A

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด
1.ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
2.เนื่อง จากมีความไม่สะดวกในการเริ่มใช้อาคาร ดังนั้นการถ่ายภาพภายในอาคารสำนักงาน คือ อาคาร A และ อาคาร B จะกระทำมิได้ ยกเว้นการถ่ายภาพภายในบริเวณชั้น 1 ของอาคารดังกล่าว
3.สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ
4.ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขาวดำ ขนาดของภาพ 16 X 20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
5.การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ
6.เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน
7.ผู้ ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
8.ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน
9.ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น
10.ภาพ ถ่ายที่ส่งเข้าประกวด บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท
11.บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด

รางวัล
1.รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
2.รางวัลดีเด่น จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กำหนดการ
&#8226_การถ่ายรูปในช่วงกลางคืนขณะเปิดไฟทั้งอาคาร
ท่าน ที่สนใจถ่ายภาพศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ในช่วงกลางคืนขณะเปิดไฟทั้งอาคาร สามารถถ่ายได้ระหว่างวันที่ 4 &#8211_ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 19.00 น. &#8211_ 24.00 น. (ขอแก้ไขเป็น 19.00 - 21.00 น.)
&#8226_การส่งผลงานภาพถ่าย
ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 &#8211_ 16 ตุลาคม 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 9.00 &#8211_ 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน)
&#8226_ประกาศผลการตัดสิน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th และ www.energycomplex.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2849-7500 ต่อ 31666, 31668, 0-2849-7538
โทรสาร 0-2880-7830
E-mail : su-pr (at) su.ac.th
และ คุณฐาปนี วิทย์ดำรงค์ พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด เลขที่ 555/1 อาคาร A ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2140-1095 โทรสาร 0-2140-1122
E-mail : Tapanee_w (at) energycomplex.co.th
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.energycomplex.co.th และ www.photo.su.ac.th


ฐาปนี วิทย์ดำรงค์ [ ดูกระทู้อื่นของ ฐาปนี วิทย์ดำรงค์ ] - 58.8.97.100 - 2 Oct 2010 22:38 - #417910

อ่าน 753 : ตอบ 0

Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 1 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )