ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > SuperModel > # 566649 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 53 คน
SuperModel

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - taKLONG.com

สำหรับผมถือว่าเลนส์คมมากครับ ช่วยคนถ่ายกำลังพัฒนาแบบผมได้ดีเลยครับ มี 1.4 ก็ลองเปิด 1.4 กันทุกรูปเลยครับ

ผิดพลาดประการใดขออภัยล่วงหน้าครับ นานๆตั้งที

cabertiger M [ ดูกระทู้อื่นของ cabertiger ] - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:48 - #566649

อ่าน 3339 : ตอบ 52

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 1 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:49 #4508639

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 2 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:49 #4508640

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 3 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:49 #4508642

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 4 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:50 #4508643

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 5 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:50 #4508644

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 6 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:50 #4508645

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 7 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:51 #4508646

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 8 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:51 #4508647

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 9 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:51 #4508648

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 10 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:51 #4508649

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 11 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:52 #4508650

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 12 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:52 #4508651

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 13 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:53 #4508652

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 14 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:54 #4508653

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 15 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:54 #4508654

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 16 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:54 #4508655

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 17 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:55 #4508656

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 18 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:55 #4508657

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 19 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:56 #4508658

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 20 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:56 #4508659

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 21 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:57 #4508660

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 22 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:58 #4508661

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 23 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:58 #4508662

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 24 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:59 #4508664

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 25 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 16:59 #4508665

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 26 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:00 #4508666

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 27 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:00 #4508667

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 28 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:01 #4508668

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 29 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:02 #4508669

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 30 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:03 #4508670

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 31 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:04 #4508671

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 32 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:04 #4508672

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 33 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:05 #4508673

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 34 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:05 #4508674

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 35 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:05 #4508675

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 36 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:13 #4508686

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 37 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:14 #4508687

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 38 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:14 #4508688

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 39 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:14 #4508689

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 40 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:15 #4508690

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 41 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:16 #4508691

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 42 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:16 #4508692

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

.

( 43 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:16 #4508693

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 44 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:17 #4508694

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 45 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:18 #4508695

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 46 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:18 #4508696

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 47 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:18 #4508698

Motor Expo 2015 ลองเลนส์ใหม่ Sigma 30 mm 1.4 Art - cabertiger

( 48 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:19 #4508699

ขอบคุณครับ ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้
สำหรับผม Sigma 30 mm 1.4 ART ถือว่าโอเคมากครับ คม เป็นที่พอใจ แต่ปัญหาคือ ขอบม่วง มาเต็มเยอะมาก ผมมาปรับแก้ ใน lightroom ถ้าใครคิดว่าอีกนานกว่าจะไป Fullframe แบบผม ก็ลองพิจารณาดูครับ

ปล. 1 ผมมีการปรับแก้ใน lightroom บ้าง 20% ต่อรูป เช่น สี ขอบม่วง ความสว่างเพิ่มขึ้นนิดหน่อย
ปล. 2 พอลองใช้ F กว้าง 1.4 เลยไปไม่เป็นการตั้งค่าแฟลซ ลองใช้โหมด M แต่ครึ่งแรกที่ถ่าย ตั้งเป็น Slow sync ครึ่ง หลังลองเป็น High speen sync
ปล. 3 ผมลองผิดลองถูกนะครับ หากผิดพลาดอะไรขออภัย โปรดชี้แนะ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ขอบคุณครับ

( 49 ) cabertiger M - 114.109.178.24 - 18 Dec 2015 17:26 #4508700

กำลังสนใจเลนส์ Portrait Zigma แต่ยังไม่รู้จะเล่นตัวไหนดี มือใหม่อย่าผม งง 30 หรือ 50 หรือ ตัวไหนดีครับ แนะนำหน่อยสิครับ ภาพสวยดีจังครับ

( 50 ) Pang2511 M - 183.89.227.96 - 19 Dec 2015 07:23 #4508837

งดงามมากครับ

( 51 ) ผู้ชมที่ดี M - 171.97.234.100 - 19 Dec 2015 15:05 #4508911

ตอบคุณ Pang2511 นะครับ

แนะนำยังไงดี เอาเป็นว่าขอเล่าตอนผมตัดสินใจเลือก 30 1.4 แล้วกันนะครับ

ผมมีเลนส์ค่าย EF 50mm 1.8 และเคยใช้งานระยะโอเคดีครับ แต่โฟกัสไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ 10 รูป เข้าซะ 4 รูป
ผมเลยมองหาเลนส์มาไว้ถ่ายพอรเทรท ตอนแรก ตั้งใจว่าจะ ลอง EF 85mm 1.8 แต่เปลี่ยนใจ เพราะ ผมไม่ได้เป็นช่างภาพอาชีพเต็มตัว และอยากได้ช่วง Normal เผื่อเอาไว้ถ่ายในที่แสงน้อย เช่นงานกินเลี้ยง หรือในร้านอาหาร จะได้ไม่ต้องถอยไกลถ่ายในที่แคบได้ ประกอบกับ กระแส sigma 35 mm ART มาแรงมาก เลยมาสนใจ sigma แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง 26000 โดยประมาณ และคิดว่าอีกนานแน่ๆ กว่าผมจะได้ไป Fullframe ก็เลยลดลง มาดู sigma 30mm 1.4 art ที่เป็นสำหรับกล้องตัวคูน เพราะที่ศึกษาดู ก็รู้สึกว่าโอเค ความคมเป็นรอง 35mm แคนิดเดียว และค่าตัว 15000 ประมาณ พอรับได้

ก็เลยตัดสินใจถอยมาครับ ถ้าจะให้แนะนำ คงแนะนำว่าต้องถามตัวเองครับว่าจะเอามาใช้งานแบบใหน ถ้าพอรทเทรท พูดถึงระยะ 50 mm น่าจะโอเคกว่านิดหน่อย ได้โบเก้โตกว่า แต่เรื่องความคมความคุ้มค่า ต้องลองศึกษาดูเองครับ เพราะผมไม่ได้ศึกษาเจ้าตัวนี้เลยครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ

ปล. ส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเน้นพอรเทรทจริงๆควรจะเป็น 85 mmครับ และถ้าผ่อนตัวนี้หมด ก็คงจะหา 85mm มาไว้สักตัว ก็ได้แต่หวังว่า sigma จะออก 85mm art ออกมาในปีหน้า ถ้าไม่ออกมาก็คง ไปเล่น เลนส์ค่าย EF 85mm แทน

( 52 ) cabertiger M - 58.8.155.172 - 21 Dec 2015 22:49 #4509379
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )