ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > PictPost > # 565896 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 11 คน
PictPost

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - taKLONG.com

ออกเดินทางตอนเย็น ไปเรื่อยๆ ครับ เก็บภาพไปเรื่อย
body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm เลนส์วาย ตัวคูณตัวใหม่ ที่ออกมา ทำร้ายเลนส์ตัวเอง 10 - 22 usm

อ่าน 982 : ตอบ 30

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 1 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 20:59 #4496104

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 2 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:00 #4496105

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

ทริปนี้ ไม่มี นะครับ ขาตั้งกล้อง มีแต่ หัวเข่าตัวเอง

( 3 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:00 #4496106

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 4 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:00 #4496107

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

ถึงแร้วครับ นี้ ครับ ที่จะเป็น จุดหมาย การเดินทางคืนนี้ กับ
body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 5 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:01 #4496108

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 6 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:02 #4496109

สังเกตที่ speed shutter นะครับ ถ้าไม่มี กันสั่นรับรอง เบลอกระจาย

( 7 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:03 #4496110

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 8 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:03 #4496111

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 9 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:04 #4496112

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 10 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:04 #4496114

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 11 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:05 #4496115

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 12 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:05 #4496116

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 13 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:05 #4496118

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 14 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:06 #4496120

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 15 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:06 #4496121

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 16 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:07 #4496122

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 17 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:07 #4496123

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 18 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:07 #4496125

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 19 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:08 #4496127

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 20 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:08 #4496130

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 21 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:08 #4496131

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 22 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:08 #4496132

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 23 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:09 #4496133

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 24 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:09 #4496134

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 25 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:09 #4496135

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 26 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:09 #4496136

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 27 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:10 #4496137

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm

( 28 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:10 #4496138

ไม่ได้ กดดันตัวเอง แต่ บังคับตัวเองครับ ทริป halloween พัทยา กับ 10 - 18 stm - ต๋อง2010

ลาไปก่อนครับ กับ การเทส
body 60 d กับ เลนส์ ถูกๆ 10 - 18 is stm
ขอบพระคุณ ครับทีแวะกันเหมือนเคย

( 29 ) ต๋อง2010 M - 27.145.19.89 - 3 Nov 2015 21:11 #4496139

หลอนดีครับ

( 30 ) route55 M - 58.181.174.147x - 3 Nov 2015 22:16 #4496198
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )