ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > PictPost > # 538031 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 208 คน
PictPost

2 ที่สุดท้าย เพียงท่านละ 2500 บ โครงการ คว้ากล้องล่องใต้ เบตง

ก่อนอื่นต้องขออนุญาติเจ้าบ้านนายตากล้อง ยืมสถานี่ประชาสัมพันธ์นะครับ ขอบพระคูณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

โครงการ คว้ากล้องล่องใต้ เบตง
เพื่อ นำภาพมาประกอบงานนิทรรศการภาพถ่ายเบตง ที่ เมืองทองธานี ครับ

ต๋อง2010 M [ ดูกระทู้อื่นของ ต๋อง2010 ] - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:38 - #538031

อ่าน 948 : ตอบ 15

เพื่อเป็นการประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่ง
หนึ่งของไทย ได้แก่อำเภอเบตง จังหวัดยะละ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทย
ในการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน
รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ทั้งที่พื้นที่เบตงไม่ได้เป็น พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ซึ่ งอย่างน้อยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลและรับทราบข้อเท็จจริ งที่ถูก
ต้อง การจัดทริปให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการถ่ายภาพได้มีโอกาสสัมผัส
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเบตง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพถ่ายในงานเที่ยวไทย
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยใช้การจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่ายเมืองเบตง
เพื่อดึงความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
และช่างภาพ แวะชมเมืองเบตงอีกด้วย

( 1 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:38 #3980519

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวเบตง
ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่
ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงของพื้นที่
กำหนดการ
ทริปถ่ายรูปเมืองเบตง
วันศุกร์เย็นที่ 31พค -3 มิถุนายน 2556
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเบตง (เมื่องทองธานี)
วันพุธที่ 5-9 มิถุนายน 2556 (รูปที่ได้จากทริปนี้นำแสดง)

( 2 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:40 #3980521

ลักษณะของกิจกรรม
การประกวดภาพถ่ายเมืองเบตง
และแหล่งท่องเที่ยวของเบตง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
ประเภทที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมทริปสู่พื้นที่ และประเภทบุคคลทั่วไป
การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเบตง ในงานเที่ยวไทย
เมืองทองธานี ในเดือนมิถุนายน 2556
สถานที่จัดงาน
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ในงานเที่ยวไทย
การดำเนินงาน
1.นำนักท่องเที่ยวที่นิยมการถ่ายภาพเข้าสู่พื้นที่เพื่อถ่ายรูปประกวด
2.การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจถ่ายรูปเมืองเบตงส่งเข้าประกวด
3.การจัดนิทรรศการในงานเที่ยวไทย เมืองทองธานี ในเดือน มิถุนายน

( 3 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:41 #3980525

งบประมาณดำเนินโครงการจำแนกได้เป็น
งบประมาณในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เพื่อถ่ายรูปประกวด
งบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และงบประมาณในการดำเนินการจัดนิทรรศการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สนใจถ่ายรูปประกวด เดินทางเข้าสู่พื้นที่
และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริง
2. ผู้สนใจการถ่ายรูปประกวดท้องถิ่นเดินทางเข้าสู่เมืองเบต
งมากยิ่งขี้น
3. การจัดนิทรรศการในงานเที ยวไทยมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ชม และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากเจ้าของพื้นที่

( 4 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:41 #3980526

กำหนดการของกิจกรรม
การนำนักท่องเที่ยวที่สนใจการถ่ายภาพเดินทางเข้าสู่พื้นที่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เดินทางจาก กทม
สู่สนามบินหาดใหญ่ และเดินทางด้วยรถตู้ถึงเมืองเบตงประมาณ 15.00 น.
ถ่ายรุปในเมืองเบตง และพักในตัวเมืองเบตง
วันที่ 2 มิ ถุนายน 2556
นำนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบตง
และเข้าพักที่สวนดอกไม้
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ช่ วงเช้าถ่ายรูปสถานที่ ท่องเที่ยว ทานอาหารกลางวัน
และเดินทางสู่กรุงเทพ

( 5 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:43 #3980527

การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปทรา
บและส่งรูปเข้าประกวด
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่เมืองทองธานี ในงานเที่ยวไทย
ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2556
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 4x9
เมตรไว้ให้
ส่วนของการสนับสนุนอื่น
การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแ ห่งประเทศไทย
พื้นที่ในงานเที่ยวไทย เมืองทองธานี ในขนาดพื้นที่ 4x9 เมตร
รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของการท่องเทียว ได้แ ก่ แวปไซด์
แอพพลิเคชั่น amazing thailand social network

( 6 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:44 #3980528

การสนับสนุนจาก HP
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรินท์ภาพถ่ายสำหรับการแสดงในงานเที่ยวไทย
การสนับสนุนจากบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
สนับสนุนรางวัลกล้องถ่ายรูปสำหรับผู้ชนะจากการส่งรูปเข้าประกวดในกิจกรรม คว้ากล้องล่องใต้ (at) เบตง
การสนับสนุนจากสายการบินแอร์เอเชีย
สำหรับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกลับ
กรุงแทพ- หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่เบตงที่เดินทางมาจัดนิทรรศการ

( 7 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:45 #3980530

ท่านใด สนใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085 1502220 นะครับ ขอบพระคุณมากครับ สำหรับเวลาที่ท่านๆ แวะอ่าน ส่วนจะสนใจหรือไม่ แล้วแต่จะพิจารณากันนะครับ และ ขอบพระคุณเวป ตากล้่อง.คอมฯ เป็นอย่างสูง ครับผม

( 8 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:46 #3980532

ราคานี้ หากไม่ได้ sponsor ดีๆ ไม่มีทางจัดได้ครับ
ค่าเดินทาง ค่าอาหาร 5 มือ มีโต๊ะจีน 1 มื่อ ค่าที่พักอย่างดี 2 คืน ไม่ไปตอนนี้ไม่รู่้จะไปตอนไหน แล้วถ้า กดภาพมาเข้าตา กรรมการได้ นิคคอน กลับบ้านด้วย

( 9 ) ต๋อง2010 M - 58.8.225.211 - 27 May 2013 13:49 #3980533

อยากไปด้วยจังเลยครับ น้าต๋อง

( 10 ) chit_50 M - 124.120.113.251 - 27 May 2013 20:47 #3980966

อยากไปแต่ เออ มีประกันชีวิตให้ป่าวอะ

( 11 ) สนใจ - 27.55.11.132 - 27 May 2013 21:54 #3981091

ขอบคุณครับ ที่แวะทักทายกันคับผม chit_50

( 12 ) ต๋อง2010 M - 58.8.81.213 - 27 May 2013 21:55 #3981093

พรุ่งนี้ก็เดินทางแล้วนะครับ ทริปดีๆแบบนี้หายากครับ เจอกันพรุ่งนี้คร๊าบ

( 13 ) chit_50 M - 110.168.102.155 - 30 May 2013 07:31 #3984201

เพื่อนๆที่ร่วมทริปนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่าช่วงนี้เบตงฝนตกเนืองๆ (ปกติของเมืองแถบเบตง บันนังสตาครับ ป่าเขาสมบูรณ์ฝนตกชุกหน่อยครับแต่ก็ไม่หนักมาก) ยังไงก็พาอุปกรณ์กันฝนด้วยน๊ะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของกล้องครับ ผมดีนครับที่โทรหาพี่ต๋องว่าจะเข้าแจมกับทริปพี่ที่จะไปเจอกันที่เบตงเลยเพราะผมไม่ได้อยู่ กทม. ดีน 0856282595

( 14 ) utopis82 M - 113.53.136.77 - 30 May 2013 09:50 #3984330

กลับมาแล้ว ครับ เป็นทริปที่สนุกมาก ได้ภาพสวยมากๆ อาหารอร่อยมาก ผู้คนมีอัธยาศัยดีที่สุดเมืองนึง เป็นมิตรมากๆ ครับ เหมาะมากสำหรับจะเป็นเมืองท่องเที่ยว อากาศดีมากๆครับ เย็นแต่ไม่ถึงกับหนาว มีฝนเบาๆ เล็กน้อย สถาปัตย์กรรมยังคงอยู่ ความเจริญยังเข้าได้ไม่มากนักครับ ส่วนความปลอดภัย สูงมากครับ แถบไม่มี ตำรวจหรือ ทหาร เลยครับมีแต่ชาวบ้าน พ่อค้าแม่ค้า ครับ เป็นเมืองที่น่ารักเมืองนึงเลยครับ ส่วนภาพจะลงให้ชมกันอีกทีนะครับผม ขอบพระคุณ ททท และ ผู้สนับสนุนทุกๆ ท่าน ชาวเมืองเบตง ผู้ร่วมทริป เป็นที่สุดครับ แลที่จะขาดไม่ได้ก็คือ พื้นที่ประชาสัมพันธ์แห่งนี้ ตากล้อง ครับ ขอบคุณครับ

( 15 ) ต๋อง2010 M - 58.8.146.236 - 5 Jun 2013 09:42 #3991832
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )