ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > PictPost > # 537237 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 55 คน
PictPost

โครงการ คว้ากล้องล่องใต้ เบตง และนิทรรศการภาพถ่ายเบตง

ต๋องขออนุญาติพื้นที่ดีๆ ตากล้องแห่งนี้ ประชาสัมพันธ์ ทริปดีๆ หน่อยนะครับ ขอบพระคุณ พื้นที่ล่วงหน้าด้วนนะครับ

อ่าน 1094 : ตอบ 13

เพื่อเป็นการประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกแห่ง
หนึ่งของไทย ได้แก่อำเภอเบตง จังหวัดยะละ
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทย
ในการต้อนรับการเปิดประชาคมอาเซียน
รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทางด้านท่องเที่ยวของ
ท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ทั้งที่พื้นที่เบตงไม่ได้เป็น พื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความรุนแรง
ซึ่ งอย่างน้อยทำให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลและรับทราบข้อเท็จจริ งที่ถูก
ต้อง การจัดทริปให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการถ่ายภาพได้มีโอกาสสัมผัส
ธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นเบตง
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
รวมทั้งการจัดนิทรรศการภาพถ่ายในงานเที่ยวไทย
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับเมืองได้อีกทางหนึ่งด้วย
โดยใช้การจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดภาพถ่ายเมืองเบตง
เพื่อดึงความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ
และช่างภาพ แวะชมเมืองเบตงอีกด้วย

( 1 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 13 May 2013 23:59 #3967803

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการตลาดของการท่องเที่ยวเบตง
ช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวท้องถิ่นอีกทางหนึ่ง
2.เพื่อสนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวศักยภาพแห่งหนึ่ง
ของประเทศไทย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์พื้นที่
ให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบข้อมูลที่แท้จริงของพื้นที่
กำหนดการ
ทริปถ่ายรูปเมืองเบตง
วันเสาร์ที่ 1-3 มิถุนายน 2556
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเบตง
วันพุธที่ 5-9 มิถุนายน 2556

( 2 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:00 #3967804

ลักษณะของกิจกรรม
การประกวดภาพถ่ายเมืองเบตง
และแหล่งท่องเที่ยวของเบตง โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่
ประเภทที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมทริปสู่พื้นที่ และประเภทบุคคลทั่วไป
การแสดงนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเบตง ในงานเที่ยวไทย
เมืองทองธานี ในเดือนมิถุนายน 2556
สถานที่จัดงาน
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี ในงานเที่ยวไทย
การดำเนินงาน
1.นำนักท่องเที่ยวที่นิยมการถ่ายภาพเข้าสู่พื้นที่เพื่อถ่ายรูปประกวด
2.การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่สนใจถ่ายรูปเมืองเบตงส่งเข้าประกวด
3.การจัดนิทรรศการในงานเที่ยวไทย เมืองทองธานี ในเดือน มิถุนายน

( 3 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:01 #3967808

งบประมาณ
งบประมาณดำเนินโครงการจำแนกได้เป็น
งบประมาณในการนำนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่เพื่อถ่ายรูปประกวด
งบประมาณการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
และงบประมาณในการดำเนินการจัดนิทรรศการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้สนใจถ่ายรูปประกวด เดินทางเข้าสู่พื้นที่
และรับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริง
2. ผู้สนใจการถ่ายรูปประกวดท้องถิ่นเดินทางเข้าสู่เมืองเบต
งมากยิ่งขี้น
3. การจัดนิทรรศการในงานเที ยวไทยมีผู้ให้ความสนใจเข้า
ชม และรับทราบข้อมูลที่แท้จริงจากเจ้าของพื้นที่

( 4 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:02 #3967810

กำหนดการของกิจกรรม
การนำนักท่องเที่ยวที่สนใจการถ่ายภาพเดินทางเข้าสู่พื้นที่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เดินทางจาก กทม
สู่สนามบินหาดใหญ่ และเดินทางด้วยรถตู้ถึงเมืองเบตงประมาณ 15.00
น.
ถ่ายรุปในเมืองเบตง และพักในตัวเมืองเบตง
วันที่ 2 มิ ถุนายน 2556
นำนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเบตง
และเข้าพักที่สวนดอกไม้
วันที่ 3 มิถุนายน 2556
ช่ วงเช้าถ่ายรูปสถานที่ ท่องเที่ยว ทานอาหารกลางวัน
และเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่กลับกรุงเทพ

( 5 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:02 #3967812

การประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายรูปทรา
บและส่งรูปเข้าประกวด
การจัดนิทรรศการภาพถ่ายที่เมืองทองธานี ในงานเที่ยวไทย
ระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2556
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมพื้นที่ขนาด 4x9
เมตรไว้ให้
ส่วนของการสนับสนุนอื่น
การสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแ ห่งประเทศไทย
พื้นที่ในงานเที่ยวไทย เมืองทองธานี ในขนาดพื้นที่ 4x9 เมตร
รวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ของการท่องเทียว ได้แ ก่ แวปไซด์
แอพพลิเคชั่น amazing thailand social network

( 6 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:03 #3967813

การสนับสนุนจาก HP
ในการดำเนินการเกี่ยวกับการปรินท์ภาพถ่ายสำหรับการแสดงในงานเที่
ยวไทย
การสนับสนุนจากบริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด
สนับสนุนรางวัลกล้องถ่ายรูปสำหรับผู้ชนะจากการส่งรูปเข้าประก
วดในกิจกรรม คว้ากล้องล่องใต้ (at) เบตง
การสนับสนุนจากสายการบินแอร์เอเชีย
สำหรับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปกลับ
กรุงแทพ- หาดใหญ่ และเจ้าหน้าที่เบตงที่เดินทางมาจัดนิทรรศการ

( 7 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:04 #3967814

ท่านใด สนใจ ทิ่งเบอร์ ไว้ หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 085 1502220 นะครับ ขอบพระคุณมากครับ สำหรับเวลาที่ท่านๆ แวะอ่าน ส่วนจะสนใจหรือไม่ แล้วแต่จะพิจารณากันนะครับ และ ขอบพระคุณเวป ตากล้่อง.คอมฯ เป็นอย่างสูง ครับผม

( 8 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:08 #3967815

สนใจครับ อยากไปมานานแล้ว แล้วเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างครับ

Photographer:Sod-Sai
My Contacts
081-7956907
085-4598104 (WhatsApp Line=ID=sod-sai เบอร์นี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเปิดเสียงเพราะไว้ออนไลด์)
https://www.facebook.com/sodsaiphoto
http://sodsaiphoto.thaimultiply.com/
http://facebook.com/sodsai.micro
Twitter: (at) sodsaiphoto
ya_skr_5740 (at) hotmail.com

( 9 ) Sod-Sai M - 124.121.12.124 - 14 May 2013 00:35 #3967823

พรุ่งนี้ ต๋องจะโทรหานะครับผม ขอบพระคุณที่สนใจครับท่าน สดใส

( 10 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:54 #3967829

อ้อ line id ต๋องนะครับ tongtakong ครับผม

( 11 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 00:55 #3967830

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวม ค่าอาหาร 5 มื้อ และที่พัก

ท่านละ 3500 บ (เดินทางรถตู้ vip) เดินทาง เย็นวันศุกร์ที่ 31 พค

ท่านละ 4800 บ (เดินทางเคื่องบินไป - กลับ)เดินทาง เช้าวันเสาร์ ที่ 1 มิย ต้อง คอนเฟริมก่อน 17 พค เพื่อจองที่เครื่อง

( 12 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 10:22 #3967980

กำหนดการ
ทริปถ่ายรูปเมืองเบตง
วันศุกร์ หรือ เสาร์ที่ 1-3 มิถุนายน 2556


ส่วนการจัดนิทรรศการภาพถ่ายเมืองเบตง
วันพุธที่ 5-9 มิถุนายน 2556 จัดที่ กทม เมืองทองธานี นะครับ โดยจะคัดรูปที่คณะเราไปถ่ายมานำแสนอเป็นบูธ ในงานครับ

( 13 ) ต๋อง2010 M - 58.8.1.188 - 14 May 2013 10:31 #3967990
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )