ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > North > # 542287 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 56 คน
North

เชิญร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติ” ครั้งที่ 2

309688poster-bgo-photo-contest--final-copy-300k.jp

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี เพื่อการวิจัยและมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณค่าของพรรณไม้ไทยผ่านภาพถ่ายอันเป็นการสื่อถึงความงดงามแห่งธรรมชาติ ผ่านมุมมองของอารมณ์และความรู้สึกของนักถ่ายภาพ พร้อมกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ ภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ
ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาถ่ายภาพดอกไม้ พรรณไม้ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยช่างภาพที่จะส่งภาพเข้าประกวดต้องมาลงทะเบียน ด้วยตนเองที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์สาขาเท่านั้น ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายของช่างภาพที่ไปลงทะเบียนด้วยตนเองที่สวนพฤกษศาสตร์ฯ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 เท่านั้น โดยถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ขนาดของไฟล์ต้องมี ความละเอียด อย่างน้อย 6 ล้านพิกเซล และรูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG (ไม่รับภาพ ที่เป็น RAW FILE และไฟล์ ที่เป็นสกุลอื่น) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้คนละไม่น้อยกว่า 3 ภาพแต่ไม่เกิน 10 ภาพ และสามารถตกแต่งภาพพื้นฐานได้ และภาพถ่ายจะต้องดูเป็นธรรมชาติ ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องขยายเป็นภาพถ่ายขนาดของภาพ 12 X 18 นิ้ว ติดการ์ดแข็งสีดำและให้ส่งภาพถ่าย ที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี และกรอกแบบฟอร์มนำส่งภาพ ซึ่งสามารถ download แบบฟอร์มได้จากทางเว็บไซต์ www.qsbg.org หรือขอรับแบบฟอร์มได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ทุกแห่ง ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน เขียนรายละเอียดการถ่ายภาพสถานที่ ถ่ายภาพ ระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียนคำบรรยายภาพ หรือเหตุการณ์ประทับใจ 4-5 บรรทัด เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชนและไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไป จัดแสดงในที่ต่างๆ และการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท องค์การสวนพฤกษศาสตร์ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ส่งเข้าร่วมประกวด การตัดสิน ไม่มีการแบ่งประเภท จะพิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก และคณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมแสดง
สำหรับรางวัลการประกวดภาพถ่ายมี ดังนี้
รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 50 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลดีเด่น จำนวน 3 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 20 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย จำนวน 81 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 1 000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งามเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 2 ซึ่งนอกจากจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ในครั้งนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสทัศนียภาพที่สวยงามของคุณค่าแห่งธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ฟังสียงดนตรีบรรเลงเพลงจากธรรมชาติอันไพเราะเพราะพริ้ง ของนกและแมลงหลากหลายชนิดที่ส่งเสียงร้องก้องกังวานบรรเลงเพลงไพร เป็นมนต์เสน่ห์แห่งเสียงธรรมชาติที่ปัจจุบันหาฟังได้ยาก พบกับความมหัศจรรย์แห่งพืชพรรณที่งดงามของพรรณไม้ไทย พร้อมกับผ่อนคลายไปกับบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ของแต่ละสวนสาขาอีกด้วย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.qsbg.org
• สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โทรศัพท์ 053-841234
• สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกในพระราชดำริ โทรศัพท์ 055-316713-5
• สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-210157
• สวนพฤกษศาสตร์ระยอง โทรศัพท์ 038-638881
• และสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โทรศัพท์ 055-910248-9

PRQSBG M [ ดูกระทู้อื่นของ PRQSBG ] - 1.179.141.34 - 13 Aug 2013 16:25 - #542287

อ่าน 1127 : ตอบ 0

Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 400 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )