ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 576549 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 22 คน
LandScape

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - taKLONG.com

ด้านหน้าสักการสถาน ริมถนน มุกดาหาร - นครพนม

wattana91 M [ ดูกระทู้อื่นของ wattana91 ] - 171.96.89.116 - 9 Nov 2019 23:36 - #576549

อ่าน 474 : ตอบ 19

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

มุมถ่ายภาพ ริมแม่น้ำโขง

วัดสองคอน แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2538
ออกแบบโดย บริษัท สถาปนิก อัชชพล ดุสิตตานนท์ และคณะ จำกัด

( 1 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 9 Nov 2019 23:43 #4707570

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

แก่งในแม่น้ำโขง หน้า สักการสถานฯ สองคอน

( 2 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 9 Nov 2019 23:43 #4707571

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

แก่งในแม่น้ำโขง หน้า สักการสถานฯ สองคอน

( 3 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 9 Nov 2019 23:44 #4707572

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

แก่งในแม่น้ำโขง หน้า สักการสถานฯ สองคอน

( 4 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 9 Nov 2019 23:46 #4707573

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

รูปปั้น พระแม่มารีย์ อุ้ม พระกุมารเยซู ริมแม่น้ำโขง ในสนามทิศตะวันออกของโบสถ์

( 5 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:05 #4707576

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

รูปปั้น พระเยซูเจ้า ในโบสถ์

( 6 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:07 #4707577

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

รูปปั้น พระเยซูเจ้า ในโบสถ์

( 7 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:08 #4707578

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

รูปปั้น พระแม่มารีย์ อุ้ม พระกุมารเยซู ในโบสถ์

( 8 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:09 #4707579

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ทางเข้าออกโบสถ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของโบสถ์ ริมถนนที่มาจาก จังหวัดนครพนมทางทิศเหนือ และจังหวัดมุกดาหารทางทิศใต้

( 9 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:15 #4707580

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ทางเข้าออกโบสถ์ อยู่ทางทิศตะวันตกของโบสถ์ ริมถนนที่มาจาก จังหวัดนครพนมทางทิศเหนือ และจังหวัดมุกดาหารทางทิศใต้

( 10 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:16 #4707581

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

หอระฆัง ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโบสถ์


( 11 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:17 #4707582

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

โบสถ์ ประกอบด้วย / หอระฆัง ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ / โบสถ์ ด้านติดหอระฆัง คือ ทิศเหนือ / โบสถ์ ด้านรับแดด คือ ทิศตะวันตก


( 12 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:19 #4707583

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

โบสถ์ / ซ้ายมือ คือ ทิศตะวันตก เดินไปทางซ้ายมือ เพื่อออกจากโบสถ์สู่ถนนใหญ่ / ขวามือ คือ ทิศใต้ / มองข้ามไปทางก้อนเมฆ คือ ทิศตะวันออก ใต้ก้อนเมฆ คือ แม่น้ำโขง

( 13 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:20 #4707584

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

พระรูปพระเยซู ที่ผนังโบสถ์ด้านทิศตะวันออก เหนือแท่นบูชา

ใต้พระรูปพระเยซู คือ หุ่นขี้ผึ้ง ของ 7 บุญราศรี ณ สุสานจำลอง เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชม สักการะ 7 บุญราศรี ได้สะดวก แทนการไป สักการะ ที่ ป่าศักดิ์สิทธิ อันเป็นที่ วาง ร่างจริง ของ 7 บุญราศรี ที่ต้องข้ามถนนใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกของโบสถ์

( 14 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:23 #4707585

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ภายในโบสถ์ มองจาก ทิศตะวันตก สู่ ทิศตะวันออก


( 15 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:26 #4707586

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ภายในโบสถ์ มองจาก ทิศตะวันตก สู่ ทิศตะวันออก


( 16 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:27 #4707587

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ภายในโบสถ์ มองจาก ทิศตะวันตก สู่ ทิศตะวันออก


( 17 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:28 #4707588

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

สุดโบสถ์ ด้านทิศตะวันออก คือ หุ่นขี้ผึ้ง ของ 7 บุญราศรี ใน สุสานจำลอง เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชม สักการะ 7 บุญราศรี ได้สะดวก

แทนการไป สักการะ ที่ ป่าศักดิ์สิทธิ อันเป็นที่ วางร่างจริง ของ 7 บุญราศรี ที่ต้องข้ามถนนใหญ่ ไปทางทิศตะวันตกของโบสถ์

( 18 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:29 #4707589

สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี CHURCH OF THE SEVEN BLESSED MARTY บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใ - wattana91

ภายในโบสถ์ มองจาก ทิศตะวันตก สู่ ทิศตะวันออก

( 19 ) wattana91 M - 171.96.89.116 - 10 Nov 2019 00:36 #4707590
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )