ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 575229 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 30 คน
LandScape

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End-

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - taKLONG.com

62.

I-LV-ISAN M [ ดูกระทู้อื่นของ I-LV-ISAN ] - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:41 - #575229

อ่าน 1870 : ตอบ 56

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

63.

( 1 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:41 #4684281

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

64.

( 2 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:42 #4684282

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

65.

( 3 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:42 #4684283

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

66.

( 4 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:56 #4684284

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

67.

( 5 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:57 #4684285

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

68.

( 6 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:57 #4684286

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

69.

( 7 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:57 #4684287

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

70.

( 8 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:58 #4684288

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

71.

( 9 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:58 #4684289

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

72.

( 10 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:59 #4684290

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

73.

( 11 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 13:59 #4684291

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

74.

( 12 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:00 #4684292

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

75.

( 13 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:00 #4684293

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

76.

( 14 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:01 #4684294

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

77.

( 15 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:01 #4684295

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

78.

( 16 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:02 #4684296

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

79.

( 17 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:02 #4684297

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

80.

( 18 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:03 #4684298

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

81.

( 19 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:03 #4684299

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

82.

( 20 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:04 #4684300

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

83.

( 21 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:04 #4684301

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

84.

( 22 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:05 #4684302

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

85.

( 23 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:05 #4684303

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

86.

( 24 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:06 #4684304

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

87.

( 25 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:06 #4684305

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

88.

( 26 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:07 #4684306

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

89.

( 27 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:07 #4684307

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

90.

( 28 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:08 #4684308

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

91.

( 29 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:08 #4684310

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

92.

( 30 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:09 #4684311

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

93.

( 31 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:09 #4684312

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

94.

( 32 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:10 #4684313

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

95.

( 33 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:11 #4684314

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

96.

( 34 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:11 #4684315

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

97.

( 35 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:12 #4684316

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

98.

( 36 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:12 #4684317

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

99.

( 37 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:13 #4684318

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

100.

( 38 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:14 #4684319

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

101.

( 39 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:14 #4684320

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

102.

( 40 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:15 #4684321

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

103.

( 41 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:15 #4684322

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

104.

( 42 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:16 #4684323

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

105. ขอลาด้วยภาพนี้ครับ (ซึ่งไม่ได้มาจากสังขละครับ) ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและเวปตากล้องสำหรับพื้นที่ครับ

( 43 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 14:24 #4684324

ติดตามทั้งสามกระทู้แล้ว สวยงามเก็บวิถีชิวิตชาวสังขละและผู้คนได้ครบถ้วนเลยครับ
ขออนุญาติสอบถามย่อไฟล์ด้วยโปรแกรมอะไรครับคมชัดดีมากๆ ผมเองย่อไม่ค่อยคมเท่าไร

( 44 ) sartart M - 124.122.83.143 - 24 Oct 2018 17:38 #4684337

ขอบคุณครับ คุณsartartที่เข้ามาเยี่ยมชม
ผมถ่ายรอว์(raw)ครับและโปรเช็ดส์ด้วยโปรแกรมCapture One 11ย่อไฟล์ด้วยPaintของไมโครซอฟท์ครับ
ถ้าคุณจะไปสังขละอีกครั้งผมอยากแนะนำไปในช่วงเทศกาลครับ จะสวยงามและสนุกมากครับ

( 45 ) I-LV-ISAN M - 110.169.33.127 - 24 Oct 2018 19:37 #4684347

ติดตามดูครบทั้ง 3 ตอนเลยครับ ภาพสวยงาม คมชัดมากๆครับ

( 46 ) wsit M - 27.145.175.149 - 24 Oct 2018 21:12 #4684354

ขอบคุณครับ คุณI-LV-ISAN

( 47 ) sartart M - 124.122.83.143 - 24 Oct 2018 22:04 #4684359

ตามมาเที่ยวครับ อยากไปถ่ายภาพแบบไกล้ชิดแบบนี้

( 48 ) บ่าวเอส M - 171.98.29.46 - 26 Oct 2018 11:17 #4684447

สวยงามเต็มอิ่ม เห็นภาพแล้วอยากไปสังขละอีกครั้งเลยครับ

( 49 ) funny-haha M - 171.4.248.137 - 27 Oct 2018 18:33 #4684664

ขอบคุณครับ คุณwsit
ขอบคุณครับ คุณบ่าวเอส
ขอบคุณครับ คุณfunny-haha ไปเลยครับ สนุกมากๆเฉพาะในช่วงเทศกาลครับ

( 50 ) I-LV-ISAN M - 110.171.117.181 - 27 Oct 2018 19:40 #4684672

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

อีก3-4ภาพครับ สาวมอญหน้ารักครับ

( 51 ) I-LV-ISAN M - 110.171.117.181 - 27 Oct 2018 19:41 #4684673

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

3-2

( 52 ) I-LV-ISAN M - 110.171.117.181 - 27 Oct 2018 19:42 #4684674

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

3-3

( 53 ) I-LV-ISAN M - 110.171.117.181 - 27 Oct 2018 19:43 #4684675

+++เที่ยวสังขละบุรี +++SANGKLABURI Mon Community and Culture -Part 3 End- - I-LV-ISAN

3-4

( 54 ) I-LV-ISAN M - 110.171.117.181 - 27 Oct 2018 19:43 #4684676

ดูครบทุกกะทู้แล้ว ชอบภาพพรอทเทรดเด็กๆ สวยหลายใบเลยครับ

( 55 ) เมาดนตรี M - 210.86.138.8 - 30 Oct 2018 15:01 #4685103

ชอบหลายๆภาพ ชอบมากภาพ 89ครับ

( 56 ) drnikorn M - 118.173.171.97 - 2 Nov 2018 14:51 #4685689
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )