ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 566736 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 60 คน
LandScape

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - taKLONG.com

ลี้ เป็นอำเภอหนึ่งของ จ. ลำพูน เป้น อ.ที่มีภูมิประเทศแวดล้อมไปด้วยหุบเขา

อ่าน 1931 : ตอบ 32

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดพระธาตุห้าดวง

( 1 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:08 #4509892

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เจดีย์สีเวียงชัย (ที่นี่ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 2 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:11 #4509893

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เจดีย์สีเวียงชัย (ที่นี่ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 3 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:12 #4509894

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เจดีย์สีเวียงชัย (ที่นี่ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 4 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:13 #4509895

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดพระบาตห้วยต้ม(ที่นี่ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 5 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:15 #4509897

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดพระบาตห้วยต้ม (ที่นี่ห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 6 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:16 #4509898

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เจดีย์นี้หยู่มุมถนนทางไปวัดพระบาตห้วยตัม จำชื่อไม่ได้

( 7 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:19 #4509899

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

อันนี้ก็จำชื่อไม่ได้

( 8 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:20 #4509900

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดป่าผาหนาม

( 9 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:21 #4509901

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดป่าผาหนาม

( 10 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:22 #4509902

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เมืองลี้ จ.ลำพูน

( 11 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:23 #4509903

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เมืองลี้ จ.ลำพูน

( 12 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:23 #4509904

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 13 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:26 #4509905

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 14 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:27 #4509906

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 15 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:28 #4509907

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 16 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:29 #4509908

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 17 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:30 #4509909

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ที่นี่ชาวบ้านเขาไม่ทานเนื้อสัตว์ และห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณนี้

( 18 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:31 #4509910

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

วัดพระบาติห้วยต้ม (ที่นี้เข้าห้ามนำเนื่อสัตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 19 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:33 #4509911

ป๊าดดด งามแท้

( 20 ) ดดด - 27.130.82.39 - 23 Dec 2015 21:34 #4509912

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เจดีย์วัดห้วยต้ม (ที่นี่เขาห้ามนำเนื้อส้ตว์ทุกชนิดเข้ามาในบริเวณวัด)

( 21 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:35 #4509913

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ชาวบ้านที่นี่เขาเป็นผู้ที่ไม่ทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และนำเนื้อสัวย์มาเป็นอาหาร

( 22 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:37 #4509914

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ชาวบ้านที่นี่เขาเป็นผู้ที่ไม่ทำการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต และนำเนื้อสัวย์มาเป็นอาหาร

( 23 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:38 #4509915

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

ความเชื่อที่ว่า ถ้าไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วจะเป็นผู้ที่ขาดอาหารประเภทโปรตีน ร่างกายไม่เจริญเติบโต
แต่ผมไม่เห็นชาวบ้านที่เขาจะเป็นคนขาดโปรตีนเลย ชาวบ้านที่นี่เขามีร่างกายแข็งแรง ทำนำ ทำไร่สวน
มีร่างกายแข็งเหมือนคนที่ทานเนื้อสัตว์ทุกอย่าง
และขอจบชุดนี้ด้วยแค่ภาพนี้ก่อนครับ
สวัสดี

ขอบคุณท่านเจ้าของเว็ปเป็นอย่างมากครับ

( 24 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 21:45 #4509916

เมืองลี้_ที่ไม่ได้อยู่ไกลเป็นลี้เหมือนชื่อ - คนรักแมว1

เมืองลี้ จ.ลำพูน

( 25 ) คนรักแมว1 M - 171.96.173.119 - 23 Dec 2015 22:02 #4509920

แจ่มครับ ตอนผมไปแม่ฮ่อนสอนผ่านทางเถิน-ลี้ไม่มีเวลาได้แวะเลย
เห็นภาพแล้วถ้ามีโอกาสผ่านไปคงต้องแวะบ้างแล้วครับ

( 26 ) sartart M - 171.96.172.43 - 24 Dec 2015 08:07 #4509998

วัดสวยครับ มุมตรงบึงน้ำเก็บภาพตอนเช้าหมอกบางๆงามดีครับ

( 27 ) kkong M - 134.196.29.8 - 24 Dec 2015 09:51 #4510018

ภาพสวยมากครับ โดยเฉพาะเจดีย์สะท้อนผิวน้ำ

( 28 ) เมาดนตรี M - 210.86.138.8 - 25 Dec 2015 10:52 #4510315

คุณ :

sartart
kkong
เมาดนตรี
ขอคุณครับที่เข้ามาชม สถาปัตยกรรมบางส่วนของเมืองลี้ เมืองที่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมองผ่าน

หมายเหตุ
( user คนรักแมว1 ใช้ได้เฉพาะ browser google Chrome ใน Firefox v. 43.0.1 ผม login ไม่ผ่าน)

( 29 ) คนรักแมว1 M - 171.96.170.145 - 25 Dec 2015 12:07 #4510358

ลี้คือถิ่นกำเนิดครูบาชื่อดังหลายรูป สาเหตุที่ชาวบ้านชุมชนปกากะญอบริเวณแถวใกล้วัดไม่กินเนื้อสัตว์ก็เพราะปฎิบัติตามรอยอดีตครูบาท่านมาตั้งแต่ดังเดิมนั่นเองครับ

ภาพสวยหลายใบ ถ้ามีโอกาสจะขอตามรอยครับ

( 30 ) funny-haha M - 223.204.131.206 - 26 Dec 2015 02:59 #4510579

ภาพสวยมากครับ

( 31 ) weerapon M - 101.51.70.225 - 26 Dec 2015 14:43 #4510713

เจดีย์สะท้อนเงาในน้ำ (กท.15) งามจับใจ

( 32 ) บักหำซัน02 M - 223.205.240.228 - 26 Dec 2015 21:16 #4510754
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )