ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 566540 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 43 คน
LandScape

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - taKLONG.com

user เดิม log in ไม่ผ่าน

Cat_love M [ ดูกระทู้อื่นของ Cat_love ] - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:30 - #566540

อ่าน 2709 : ตอบ 36

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่

( 1 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:35 #4506280

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 2 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:36 #4506281

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 3 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:38 #4506282

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 4 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:39 #4506283

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 5 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:40 #4506284

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 6 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:40 #4506285

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

หนองหาร จ.สกลนคร ถิ่นตำนานรัก ผาแดง นางไอ่ (คนรักแมว)

( 7 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:41 #4506286

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

พระธาตุเชิงชุม เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมของชาว จ.สกลนคร และเป็นสิ่งที่สวยงามมีชื่อเสียงของชาว สกลนคร (คนรักแมว)

( 8 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:45 #4506288

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

เข้าใจว่า เป็นทางเดินของหลวงปู่มั่น ภูริทัตตโต เมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตหยู่ (คนรักแมว)

( 9 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:48 #4506289

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

อาคารพิพิธภัณฑ์ บริขาร พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (คนรักแมว)

( 10 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:52 #4506291

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

อาคารพิพิธภัณฑ์ บริขาร พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (คนรักแมว)

( 11 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:53 #4506292

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

อาคารพิพิธภัณฑ์ บริขาร พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตตเถระ วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร (คนรักแมว)

( 12 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:54 #4506293

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ทางไปชมสวนดอกไม้ ในพระตำหนักภูพานราชนิเวช (คนรักแมว)

( 13 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:57 #4506294

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

สวนดอกไม้ ในพระตำหนักภูพานราชนิเวช (คนรักแมว)

( 14 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 09:58 #4506297

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

เอกลักษณ์ของ อุทยานแห่งชาติภูผายล (คนรักแมว)

( 15 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:01 #4506298

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

มณีมณฑา ดอกไม้ป่าแห่งภูผายล (คนรักแมว)

( 16 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:03 #4506299

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

มณีมณฑา ดอกไม้ป่าแห่งภูผายล (คนรักแมว)

( 17 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:04 #4506300

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุริมฝั่งโขง อ.ท่านอุเทน จ.นครพนม (คนรักแมว)

( 18 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:06 #4506301

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุริมฝั่งโขง อ.ท่านอุเทน จ.นครพนม (คนรักแมว)

( 19 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:07 #4506302

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ตำนานทียอมตาย พลีชีพด้วยกระสุนปืน ของอำนาจรัฐ ด้วยใจที่ยึดมันในสิงที่ตนนับถือ (คนรักแมว)

( 20 ) Cat_love M - 171.96.171.93 - 13 Dec 2015 10:12 #4506304

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ 1 ใน 7 ของนักบุญ ที่ยอมพลีชีพด้วยกระสุนปีน

( 21 ) Cat_love M - 171.96.171.118 - 13 Dec 2015 10:16 #4506305

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

บ้านพักของนักบุญ เมื่อครั้งที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ (คนรักแมว)

( 22 ) Cat_love M - 171.96.171.118 - 13 Dec 2015 10:18 #4506306

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

บ้านพักของนักบุญ เมื่อครั้งที่พวกท่านยังมีชีวิตอยู่ (คนรักแมว)

( 23 ) Cat_love M - 171.96.171.118 - 13 Dec 2015 10:19 #4506307

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ปฏิมากรรมของวัดสองคน ริมฝั่งโขง จ.มุกดาหาร (คนรักแมว)

( 24 ) Cat_love M - 171.96.171.83 - 13 Dec 2015 10:21 #4506308

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ยามค่ำที่สะพานมิตรภาพแห่งที่สอง จ.มุกดาหาร ประเทศไทย (คนรักแมว)

( 25 ) Cat_love M - 171.96.171.83 - 13 Dec 2015 10:24 #4506309

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ยามเช้าที่ริมฝั่งโขง จ.มุกดาหาร ประเทศไทย และขอจบด้วยแค่ภาพนี้ครับ
สวัสดี
ขอบคุณท่านเจ้าของเว็ปเป็นอย่างมากครับ
(คนรักแมว)

( 26 ) Cat_love M - 171.96.171.83 - 13 Dec 2015 10:26 #4506310

ถิ่นเก่าเคยไปรับราชการ คุณถ่ายทอดได้ดีและสวยงาม

( 27 ) vichain M - 101.51.225.77 - 13 Dec 2015 12:04 #4506321

เฮ้ยนี่มัน 400D นี่หว่า นึกว่า 7d mark ii

( 28 ) Aek - 27.55.223.215 - 13 Dec 2015 15:38 #4506390

แซ่บ อี หลี ครับ
แสง สี สวยงาม คิดถึงครับ พี่คนรักแมว

( 29 ) njmem M - 1.47.168.231 - 13 Dec 2015 16:03 #4506396

น่าไปเที่ยวสักครั้ง

( 30 ) บ่าวเอส M - 27.130.44.158 - 13 Dec 2015 19:53 #4506542

คุณ :
vichain
Aek
njmem
บ่าวเอส
ขอบคุณครับ ที่เข้ามาชมภาพธรรมดาๆ ของถิ่นอีสานตามแนวดินแดนลุ่มน้ำโขง ที่ครั้งหนึ่ง
บางท้องที่ในภาพชุดนี้ถูกเรียกว่า พื้นที่สีชมพู (พื้นที่ ผ.ก.ค.)
(คนรักแมว)

( 31 ) Cat_love M - 171.96.171.153 - 14 Dec 2015 15:44 #4506862

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ภาพสวยงามครับ ถิ่นเก่าผมเลยละ สกลนคร แจมด้วยสักภาพ

( 32 ) weerapon M - 106.0.211.101 - 14 Dec 2015 20:35 #4507063

แกะรอย ตำนานพื้นบ้านอีสาน ผาแดงนางไอ่ - Cat_love

ภาพและข้อมูลยอดเยี่ยมครับ

.
มีหลายภาพที่เพิ่งเคยเห็นครับ และบางเรื่องที่เพิ่งรับรู้
.
.
ขอบคุณมากครับ : ขอแจมด้วยสักภาพครับ

( 33 ) Duangjampa M - 27.55.136.1 - 16 Dec 2015 10:01 #4507749

น่าสนใจครับ ขอบคุณที่นำเที่ยว

( 34 ) chai M - 1.47.8.23 - 16 Dec 2015 22:03 #4508004

Duangjampa
chai
:
ขอบคุณทั้งสองท่านครับ ที่เข้ามาชม

( 35 ) Cat_love M - 171.96.171.157 - 17 Dec 2015 10:43 #4508211

สวยๆทั้งนั้น โดยเฉพาะชุดหนองหาร

( 36 ) บักหำซัน02 M - 223.205.242.127 - 17 Dec 2015 20:16 #4508362
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )