ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 552894 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 16 คน
LandScape

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - taKLONG.com

ภาพ 1

pen01pen M [ ดูกระทู้อื่นของ pen01pen ] - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:17 - #552894

อ่าน 3456 : ตอบ 58

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 2

( 1 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:18 #4263300

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 3

( 2 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:18 #4263301

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 4

( 3 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:19 #4263302

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 5

( 4 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:19 #4263303

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 6

( 5 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:20 #4263305

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 7

( 6 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:20 #4263307

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 8

( 7 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:21 #4263308

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 9

( 8 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:21 #4263309

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 10

( 9 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:21 #4263310

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 11

( 10 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:22 #4263311

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 12

( 11 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:22 #4263312

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 13

( 12 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:23 #4263314

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 14

( 13 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:24 #4263315

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 15

( 14 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:24 #4263316

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 16

( 15 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:24 #4263318

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 17

( 16 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:25 #4263319

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 18

( 17 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:25 #4263320

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 19

( 18 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:26 #4263322

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 20

( 19 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:26 #4263323

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 21

( 20 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:27 #4263324

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 22

( 21 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:27 #4263325

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 23

( 22 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:28 #4263327

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 24

( 23 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:28 #4263329

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 25

( 24 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:29 #4263330

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 26

( 25 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:29 #4263332

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 27

( 26 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:30 #4263333

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 28

( 27 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:30 #4263335

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 29

( 28 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:31 #4263336

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 30

( 29 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:32 #4263337

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 31

( 30 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:32 #4263339

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 32

( 31 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:33 #4263340

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 33

( 32 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:33 #4263341

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 34

( 33 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:34 #4263342

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 35

( 34 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:34 #4263343

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 36

( 35 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:34 #4263344

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 37

( 36 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:35 #4263345

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 38

( 37 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:35 #4263346

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 39

( 38 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:36 #4263347

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 40

( 39 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:36 #4263348

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 41

( 40 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:37 #4263349

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 42

( 41 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:37 #4263350

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 43

( 42 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:37 #4263351

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 44

( 43 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:39 #4263352

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 45

( 44 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:40 #4263354

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 46

( 45 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:40 #4263355

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 47

( 46 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:41 #4263357

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 48

( 47 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:41 #4263358

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 49

( 48 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:42 #4263359

ปิดเทอม...เวลาเด็กๆหลานๆ ย่า ยาย - pen01pen

ภาพ 50 ขอบคุณคะ

( 49 ) pen01pen M - 180.183.79.247 - 3 Apr 2014 18:42 #4263360

บรรยากาศดูอบอุ่นน่ะครับ

( 50 ) panuk01 M - 49.48.234.107 - 3 Apr 2014 21:42 #4263405

ควรมีเวลาให้ครอบครัวครับ

( 51 ) chon89 M - 49.48.234.107 - 4 Apr 2014 01:02 #4263459

ภาพสวยหลายภาพครับ

( 52 ) nuttaphoto M - 49.48.234.107 - 4 Apr 2014 01:31 #4263468

ครอบครัวมาก่อนเสมอครับ

( 53 ) Ansel Adam M - 49.48.234.107 - 4 Apr 2014 01:32 #4263469

น่ารักดูอบอุ่น

( 54 ) ko ko - 49.230.177.234 - 4 Apr 2014 08:42 #4263490

ชอบรูป 3 ครับ ร้องไห้ใหญ่เลย

( 55 ) venasto M - 124.122.222.114 - 4 Apr 2014 12:49 #4263579สมัยเราเด็กๆก็ชอบช่วงปิดเทอมเช่นกัน

เป็นภาพความประทับใจของครอบครัวที่ดีจริงๆครับ

( 56 ) funny-haha M - 223.206.14.251 - 4 Apr 2014 13:39 #4263588

ภาพปิดสวยดีครับ

( 57 ) MrTeerawat M - 223.205.121.196 - 4 Apr 2014 14:01 #4263605

-ขอบคุณ คุณ panuk01
คุณ nuttaphoto
คุณ chon89
คุณ Ansel Adam
คุณ KoKo
คุณ venasto
คุณ funny-haha
คุณ MrTeerawat มากคะ

( 58 ) pen01pen M - 180.183.79.111 - 5 Apr 2014 09:43 #4264080
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )