ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 552547 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 34 คน
LandScape

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:15 - #552547

อ่าน 5950 : ตอบ 66

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 2

( 1 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:16 #4256977

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:17 #4256978

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 4

( 3 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:17 #4256979

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:18 #4256980

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:18 #4256981

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:19 #4256983

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:19 #4256984

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:20 #4256985

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:21 #4256987

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:21 #4256988

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:22 #4256989

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:22 #4256990

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:23 #4256991

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:23 #4256992

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:24 #4256993

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:24 #4256994

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:25 #4256995

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:25 #4256996

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:26 #4256997

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:26 #4256998

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:27 #4256999

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:28 #4257000

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:28 #4257001

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 25

( 24 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:29 #4257002

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:29 #4257003

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:30 #4257004

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:30 #4257005

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:31 #4257006

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:31 #4257007

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:32 #4257008

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:32 #4257009

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:33 #4257010

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:33 #4257011

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:35 #4257013

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:35 #4257015

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:36 #4257017

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:36 #4257018

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:37 #4257019

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:50 #4257031

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:50 #4257032

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:51 #4257033

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 43

( 42 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:51 #4257035

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:52 #4257036

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 45

( 44 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:52 #4257039

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 46

( 45 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:53 #4257040

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:54 #4257041

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:54 #4257042

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:55 #4257043

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:55 #4257045

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:56 #4257048

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:56 #4257051

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 15:57 #4257052

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:01 #4257058

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:02 #4257059

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 56

( 55 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:02 #4257061

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 57

( 56 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:03 #4257063

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 58

( 57 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:03 #4257064

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 59

( 58 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:04 #4257067

เที่ยวพัทลุง 7 Sunriseแสนโด่งดังที่คลองปากประ กับเสื่อกระจูด - drnikorn

ภาพ 60 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 59 ) drnikorn M - 118.174.171.133 - 26 Mar 2014 16:05 #4257068

HI ISO 25600 ผมยังไม่เคยใช้เลยครับกลัวไม่ได้ภาพ แต่เท่าที่เห็นก็พอรับได้นะครับ แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติสวยงามน่าไปสักครั้งครับ

( 60 ) wasinroj M - 49.230.136.61 - 26 Mar 2014 16:32 #4257082

บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นสุดยอดเลยครับ

( 61 ) panuk01 M - 223.206.65.236 - 26 Mar 2014 20:22 #4257256

วิถีชีวิตชาวประมงที่น่าสนใจครับ

( 62 ) chon89 M - 223.206.65.236 - 26 Mar 2014 20:24 #4257260

ตามมาเที่ยวชมบรรยากาศแสงสีสวยๆครับ ชอบมากๆโดยเฉพาะแสงพระอาทิตย์แบบนี้ ไม่ได้เข้ามาทักทายเพื่อนๆเป็นเดือนเลย คิดถึงมากๆครับ

( 63 ) sil M - 27.55.140.189 - 26 Mar 2014 20:57 #4257296

ขอบคุณ ที่นำภาพสวยๆมาให้ชมครับ

( 64 ) nuttaphoto M - 49.49.217.174 - 27 Mar 2014 00:16 #4257620

ภาพแรกโดนมากๆ เลย สวยครับ

( 65 ) MrTeerawat M - 223.204.68.85 - 27 Mar 2014 11:00 #4258010

ขอบคุณ คุณ wasinroj
คุณ panuk01
คุณ chon89
คุณ sil
คุณ nuttaphoto
คุณ MrTeerawat ที่แวะชมครับ

( 66 ) drnikorn M - 101.109.253.147 - 28 Mar 2014 14:32 #4258895
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )