ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 552196 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 47 คน
LandScape

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - taKLONG.com

ภาพ 1 หลังแวะทานอาหารเที่ยงเราก็เดินทางต่อ

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:08 - #552196

อ่าน 5567 : ตอบ 81

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 2

( 1 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:13 #4251279

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 3 เรือลัดเลาะไปตามเส้นทางเดินเรือที่ล้อมไปด้วยพีชน้ำ

( 2 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:16 #4251280

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 4 มาถึงสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

( 3 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:17 #4251281

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:23 #4251282

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 6 เริ่มเห็นฝูงนกอพยพจำนวนมากมาย

( 5 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:24 #4251284

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:28 #4251298

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:31 #4251304

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:31 #4251306

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:32 #4251308

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:38 #4251317

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 11

( 11 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:39 #4251319

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 12

( 12 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:42 #4251325

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 13

( 13 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:43 #4251326

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 14

( 14 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:43 #4251327

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 15

( 15 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:44 #4251328

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 16

( 16 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:48 #4251334

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 17

( 17 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:49 #4251335

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 18

( 18 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:50 #4251336

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 19

( 19 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:50 #4251337

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 20

( 20 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:53 #4251341

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 21

( 21 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:54 #4251342

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 22

( 22 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:57 #4251346

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 23

( 23 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:58 #4251348

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 24

( 24 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:58 #4251349

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 25

( 25 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 11:59 #4251350

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 26

( 26 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:07 #4251354

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 27

( 27 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:08 #4251355

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 28

( 28 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:09 #4251356

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 29

( 29 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:09 #4251357

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 30

( 30 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:10 #4251358

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 31

( 31 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:11 #4251359

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 32

( 32 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:12 #4251360

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 33

( 33 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:13 #4251361

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 34

( 34 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:13 #4251362

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 35

( 35 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:14 #4251363

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 36

( 36 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:15 #4251364

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 37

( 37 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:20 #4251367

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 38

( 38 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:22 #4251368

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 39

( 39 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:22 #4251369

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 40

( 40 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:23 #4251370

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 41 บ้านหลังคาแดงที่ทางจังหวัดเก็บไว้เพี่อความสวยงาม

( 41 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:25 #4251371

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 42

( 42 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:29 #4251374

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 43 เริ่มเห็นชาวประมงเนื่องจากอยู่นอกเขตแนวห้ามล่าสัตว์

( 43 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:32 #4251375

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 44

( 44 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:35 #4251380

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 45

( 45 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:35 #4251381

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 46

( 46 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:36 #4251382

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 47 ควายน้ำ เก่งมากครับทั้งดำน้ำ ว่ายน้ำ

( 47 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:37 #4251383

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 48

( 48 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:39 #4251384

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 49

( 49 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:39 #4251386

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 50

( 50 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:40 #4251387

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 51

( 51 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:40 #4251388

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 52

( 52 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:41 #4251389

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 53

( 53 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:45 #4251391

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 54

( 54 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:46 #4251392

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 55

( 55 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:47 #4251393

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 56

( 56 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:48 #4251394

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 57 เรือต้องขับลอดใต้สะพานตามแนวคลองใช้ความชำนาญพอสมควร

( 57 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:50 #4251397

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 58

( 58 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:51 #4251398

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 59

( 59 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:51 #4251399

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 60

( 60 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:52 #4251400

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 61 กลับจากทะเลสาบสงขลามาทะเลน้อย

( 61 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:54 #4251402

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 62

( 62 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:55 #4251404

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 63

( 63 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:55 #4251405

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 64

( 64 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:56 #4251406

เที่ยวพัทลุง 6 แหลมดินแหล่ง นกอพยพ ควายน้ำ - drnikorn

ภาพ 65 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 65 ) drnikorn M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 12:57 #4251407

น่าไปเที่ยวจังครับ

( 66 ) kawin2 M - 110.77.200.233 - 18 Mar 2014 12:59 #4251408

ตามมาเที่ยวชมธรรมชาติด้วยครับ

( 67 ) focuslight M - 202.60.207.153 - 18 Mar 2014 13:23 #4251459

ตามมาชมด้วยคน ครับ

( 68 ) MrTeerawat M - 223.207.60.84 - 18 Mar 2014 18:13 #4251686

วิวดี ชอบควายน้ำครับ

( 69 ) panuk01 M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 19:29 #4251730

ภาพ บรรยากาศดีมากครับ

( 70 ) chon89 M - 101.109.253.177 - 18 Mar 2014 19:34 #4251733

ดูแห้งแล้งไปบ้าง
เลนส์เทลเเนี่ย ตัวไหนครับ 100-400 หรือป่าว

( 71 ) แคทท - 118.173.201.23 - 18 Mar 2014 21:54 #4251874

ภาพทิวทัศน์ นก ควายน้ำ เป็นธรรมชาติน่าศึกษา ขอบคุณที่นำภาพสวยๆมาให้ชมครับ

( 72 ) nuttaphoto M - 101.109.253.168 - 19 Mar 2014 04:51 #4251954

-ขอบคุณ คุณ kawin2
คุณ foguslight
คุณ MrTeerawat
คุณ panuk01
คุณ chon89
คุณ แคทท
คุณ nuttaphoto
-ใช้เลนส์ canon 70-200mm F2.8 บวก canon Extender 2X ทำให้ทางยาวโฟกัส 400mm F5.6 ครับ

( 73 ) drnikorn M - 101.109.253.168 - 19 Mar 2014 05:01 #4251955

เหมือนจะอันเดอร์หรือเปล่าครับ หรือ ใส่ CPL แล้วไม่ชดเชยแสง

( 74 ) NOP450 M - 122.154.151.38 - 19 Mar 2014 16:17 #4252192

ชอบควายน้ำครับ

( 75 ) Hvba - 49.230.157.193 - 19 Mar 2014 18:09 #4252259

-ขอบคุณ คุณ NOP450
คุณ Hvba ที่แวะชมครับ

( 76 ) drnikorn M - 223.204.228.57 - 19 Mar 2014 22:17 #4252423

- Real Exposure ??? เป็นสิ่งน่าสนใจครับ
- บรรยากาศตอนนั้นฝนตก ฟ้ามืดเล็กน้อยครับผมอยากเก็บภาพดิบๆ
- CPL ไม่น่าจะมีผลให้ภาพ under ลองให้ผู้รู้แนะนำครับ

( 77 ) drnikorn M - 223.204.228.57 - 19 Mar 2014 22:23 #4252426

ภาพสวย บรรยากาศธรรมชาติมากเลยครับ น่าไปเที่ยวชม

( 78 ) funny-haha M - 49.49.42.140 - 20 Mar 2014 17:56 #4252939

-ขอบคุณ คุณ funny-haha ที่แวะเยี่ยมชมครับ

( 79 ) drnikorn M - 101.109.253.152 - 21 Mar 2014 12:09 #4253399

อิจฉาจริงๆ อยากมีเวลาและโอกาสไปถ่ายภาพหลากหลายสถานที่แบบนี้จังเลย

( 80 ) weerapon M - 101.51.93.208 - 21 Mar 2014 17:09 #4253557

ขอบคุณ คุณ weerapon ที่แวะชม
-เดือนเมษายนน่าจะมีเวลาไปบ้านภรรยาที่โชคชัย ท้องนากำลังสีเขียวคงต้องเอาภาพคุณ weerapon ท้องนาสวยๆมา reviewดูครับ

( 81 ) drnikorn M - 223.204.76.203 - 21 Mar 2014 22:42 #4253702
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )