ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 551600 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 22 คน
LandScape

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - taKLONG.com

ภาพ 1

pen01pen M [ ดูกระทู้อื่นของ pen01pen ] - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:47 - #551600

อ่าน 2928 : ตอบ 86

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 2

( 1 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:49 #4241919

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 3

( 2 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:49 #4241920

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 4

( 3 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:49 #4241921

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 5

( 4 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:50 #4241922

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 6

( 5 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:50 #4241923

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 7

( 6 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:51 #4241924

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 8

( 7 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:51 #4241925

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 9

( 8 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:52 #4241926

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 10

( 9 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:52 #4241927

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 11

( 10 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:52 #4241928

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 12

( 11 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:53 #4241929

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 13

( 12 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:53 #4241930

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 14

( 13 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:54 #4241931

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 15

( 14 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:54 #4241932

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 16

( 15 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:55 #4241933

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 17

( 16 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:55 #4241934

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 18

( 17 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:56 #4241935

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 19

( 18 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:56 #4241936

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 20

( 19 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:57 #4241937

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 21

( 20 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:57 #4241938

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 22

( 21 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:58 #4241940

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 23

( 22 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:59 #4241941

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 24

( 23 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 00:59 #4241942

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 25

( 24 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:00 #4241943

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 26

( 25 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:00 #4241944

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 27

( 26 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:01 #4241945

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 28

( 27 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:01 #4241946

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 29

( 28 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:02 #4241947

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 30

( 29 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:02 #4241948

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 31

( 30 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:03 #4241949

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 32

( 31 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:04 #4241950

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 33

( 32 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:04 #4241951

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 39

( 33 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:05 #4241952

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 40

( 34 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:05 #4241953

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 41

( 35 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:05 #4241955

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 42

( 36 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:06 #4241956

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 43

( 37 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:06 #4241957

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 44

( 38 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:06 #4241958

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 45

( 39 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:07 #4241959

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 46

( 40 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:07 #4241960

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 47

( 41 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:08 #4241961

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 48

( 42 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:08 #4241963

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 49

( 43 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:09 #4241964

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 50

( 44 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:09 #4241965

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 51

( 45 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:09 #4241966

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 52

( 46 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:10 #4241968

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 53

( 47 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:10 #4241969

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 54

( 48 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:11 #4241970

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 55

( 49 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:11 #4241971

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 56

( 50 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:12 #4241973

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 57

( 51 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:12 #4241974

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 58

( 52 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:13 #4241975

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 59

( 53 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:13 #4241977

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 60

( 54 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:14 #4241978

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 61

( 55 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:14 #4241979

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 62

( 56 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:14 #4241980

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 63

( 57 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:15 #4241981

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 64

( 58 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:15 #4241982

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 65

( 59 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:16 #4241983

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 66

( 60 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:16 #4241984

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 67

( 61 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:17 #4241985

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 68

( 62 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:17 #4241986

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 69

( 63 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:17 #4241987

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 70

( 64 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:18 #4241988

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 71

( 65 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:18 #4241989

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 72

( 66 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:19 #4241990

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 73

( 67 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:19 #4241991

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 74

( 68 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:20 #4241992

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 75

( 69 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:20 #4241993

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 76

( 70 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:21 #4241994

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 77

( 71 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:21 #4241995

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 78

( 72 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:22 #4241996

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 79

( 73 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:22 #4241997

เที่ยวประเทศหนาวที่สุดในยุโรป Iceland - pen01pen

ภาพ 80 ขอบคุณคะ

( 74 ) pen01pen M - 49.48.240.251 - 2 Mar 2014 01:23 #4241998

ชอบภาพปราสาทมากครับ

( 75 ) nuttaphoto M - 223.204.148.217 - 2 Mar 2014 07:02 #4242025

ฉากหลังของภาพ 48 ใช่ของจริงตามธรรมชาติหรือไม่ครับ

( 76 ) Cheer - 171.101.82.251 - 2 Mar 2014 07:03 #4242026

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าทางใจมากๆครับ

( 77 ) sil M - 27.55.171.45 - 2 Mar 2014 09:59 #4242064

( 78 ) HVBA M - 58.11.66.33 - 2 Mar 2014 11:19 #4242086

สวย ชอบหลายๆภาพครับ

( 79 ) chon89 M - 101.109.253.20 - 2 Mar 2014 12:21 #4242122

-ขอบคุณ คุณ nuttaphoto
คุณ Cheer
คุณ sil
คุณ HVBA
คุณ chon89
-ภาพ 48 ใช้ photoshop คะ

( 80 ) pen01pen M - 101.109.253.20 - 3 Mar 2014 09:49 #4242678

มุมมองดูดีเลยครับ แต่ถ้าใช้ 5D m
2 ผมว่าภาพจะดีตามฝีมือขึ้นไปอีกครับ

( 81 ) batman111 - 58.8.185.37 - 3 Mar 2014 11:13 #4242758

สวยมากครับ เสียดายขาดคำบรรยาย อิอิ

ยุโรปเริ่มมีแดดแล้วครับ ดอกไม้กำลังจะบาน

( 82 ) บ่าวเอส M - 110.168.200.165 - 3 Mar 2014 19:11 #4243128

ไม่มีแสงเหนือมาฝากหรือครับ

( 83 ) MyFirstNIK M - 101.109.162.67 - 3 Mar 2014 20:40 #4243211

สวยทุกภาพเลย

( 84 ) Takalok M - 117.121.221.124 - 4 Mar 2014 10:06 #4243616

มุมมองสวยหลายๆ ภาพเลยครับ

( 85 ) MrTeerawat M - 223.206.109.237 - 4 Mar 2014 11:12 #4243654

ภาพสวยหลากหลายสถานที่ดีมากครับ ชอบอีกมุมหนึ่งตรงอุโมงค์ต้นไม้กลางสายหิมะสายดีครับ

( 86 ) focuslight M - 202.60.203.204 - 4 Mar 2014 11:24 #4243669
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )