ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 551351 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 37 คน
LandScape

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:41 - #551351

อ่าน 6546 : ตอบ 84

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 2 เราจ้างเรือหางยาวเป็นพิเศษเพื่อพาไปคลองลาโพซึ่งจะมีนกอพยพจำนวนมาก

( 1 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:45 #4237649

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:46 #4237651

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 4

( 3 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:47 #4237652

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:47 #4237653

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:48 #4237654

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:49 #4237655

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:49 #4237657

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:50 #4237658

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:50 #4237659

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:52 #4237660

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:52 #4237661

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:53 #4237662

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:54 #4237664

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:54 #4237665

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:55 #4237667

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:56 #4237668

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:57 #4237670

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:57 #4237671

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 23 Feb 2014 23:58 #4237672

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 21 คนขับเรือบอกว่าต้นไม้โดยรอบจะเป็นที่ทำรังของนก

( 20 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:01 #4237673

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:02 #4237675

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:03 #4237677

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:04 #4237680

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 25

( 24 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:08 #4237684

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:09 #4237685

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:10 #4237687

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:15 #4237692

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:16 #4237693

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:16 #4237694

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:17 #4237695

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:17 #4237696

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:20 #4237697

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:21 #4237698

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:21 #4237699

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:22 #4237700

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:22 #4237702

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:23 #4237703

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:26 #4237707

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:26 #4237709

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:27 #4237710

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:28 #4237711

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 43 ฝุงนกยังพบเห็นทั่วไป

( 42 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:35 #4237713

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:36 #4237714

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 60

( 44 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:38 #4237716

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 46 สายน้ำยังทอดยาว

( 45 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:38 #4237717

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:39 #4237718

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:40 #4237719

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:40 #4237721

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:41 #4237723

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:41 #4237724

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:42 #4237725

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:43 #4237726

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:43 #4237728

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:44 #4237729

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 56 ยังพบเห็นดอกบัวทั่วๆไป

( 55 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:46 #4237731

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 57

( 56 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:47 #4237732

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 58

( 57 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:48 #4237733

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 59

( 58 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:48 #4237735

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 60

( 59 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:49 #4237736

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 61

( 60 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:49 #4237737

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 62

( 61 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:50 #4237738

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 63

( 62 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:50 #4237739

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 64

( 63 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:51 #4237740

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 65

( 64 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:52 #4237742

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 66

( 65 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:52 #4237743

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 67

( 66 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:53 #4237745

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 68

( 67 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:54 #4237746

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 69 แวะทานข้าวเที่ยงที่ศาลานางเรียม

( 68 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:55 #4237747

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 70

( 69 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:56 #4237748

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 71

( 70 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:56 #4237749

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 72

( 71 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:57 #4237750

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 73

( 72 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:57 #4237751

เที่ยวพัลุง 4 อุทยานนกน้ำทะเลน้อย - drnikorn

ภาพ 74 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 73 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 24 Feb 2014 00:58 #4237752

นกเยอะจริงๆ แสดงว่าที่นี่อาหารการกินสมบูรณ์สำหรับมัน

ชุดนี้ชอบเจ้าทุยหลายๆภาพเลยครับ

( 74 ) funny-haha M - 223.205.120.80 - 24 Feb 2014 01:44 #4237758

สถานที่น่าสนใจไปบันทึกภาพมากเลยครับ ชอบหลายภาพ ภาพเปิดก็สวย ภาพ 55 ก็สวย สถานที่ที่เป็นทุ่งหญ้าและคลองน้ำ ทำให้ลำบากในการเลือกมุมกล้อง เช่น ภาพควายในทุ่งหญ้า ถ้าได้มุมสวยๆ ภาพควายในทุ่งหญ้าจะสวยมากเลยครับ

( 75 ) weerapon M - 101.51.67.100 - 24 Feb 2014 05:51 #4237789

เปิดมาก็โดนใจเลยครับ ชุดนี้ชอบมากๆ ภาพนกบินสวยจริงๆ ภาพควายน้ำก็งาม บรรยากาศน่าท่องเที่ยวจริงๆครับ อยากออกไปสูดอากาศแบบนี้มากๆครับ

( 76 ) sil M - 58.136.21.69 - 24 Feb 2014 07:26 #4237811

ชุดนี้สวยมากครับ เห็นแล้วอยากไปเลยครับ

( 77 ) MrTeerawat M - 49.49.27.238 - 24 Feb 2014 09:21 #4237876

สวยๆถ่ายได้เป็นธรรมชาติมากๆคร้าบบบ

( 78 ) kittikun69 M - 210.246.94.123 - 24 Feb 2014 10:44 #4237909

สวยหลายภาพ น่าสนุกดีครับ ตอนถ่ายภาพ

( 79 ) nu_ja M - 61.19.55.162 - 24 Feb 2014 11:24 #4237925

ภาพสวยมากชมเพลินเลยครับคิดถึงเพลงชมทุ่งของคุณเพลิน พรหมแดนเลย

( 80 ) kawin2 M - 182.52.84.246 - 24 Feb 2014 16:18 #4238020

( 81 ) Jongang M - 125.26.80.33 - 24 Feb 2014 20:09 #4238142

ชุดนี้ สวยครับ ชอบภาพเปิด

( 82 ) changnoy19 M - 58.9.11.227 - 24 Feb 2014 20:38 #4238175

-ขอบคุณ คุณ funny-haha
คุณ weerapon
คุณ sil
คุณ MrTeerawat
คุณ kittikun69
คุณ nu_ja
คุณ kawin2
คุณ Jangong
คุณ changnoy19 ที่แวะชมครับ

( 83 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 25 Feb 2014 08:37 #4238589

ชอบนกและธรรมชาติคับ สวยๆ

( 84 ) ko ko - 101.108.110.229 - 26 Feb 2014 15:33 #4239649
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )