ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 551202 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 21 คน
LandScape

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:32 - #551202

อ่าน 7015 : ตอบ 90

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 2 อยู่ห่างจากตัวเมืองพัทลุง 7 กิโลเมตร

( 1 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:35 #4234539

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:35 #4234541

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 4 มีศาลาทรงไทยเรียกว่า ศาลาลำปำที่รัก

( 3 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:37 #4234543

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 5 เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลสาบสงขลา

( 4 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:38 #4234544

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:39 #4234546

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 7 เป็นบริเวณที่ร่มรื่นเย็นสบาย

( 6 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:40 #4234548

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:41 #4234549

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 9 เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวพัทลุง

( 8 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:42 #4234550

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:43 #4234551

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:43 #4234552

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:44 #4234554

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:44 #4234557

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:46 #4234559

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:47 #4234560

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:47 #4234561

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:51 #4234564

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:51 #4234567

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:53 #4234568

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 20 กรมป่าไม้ได้ปลูกต้นสนไว้เป็นสวนป่า

( 19 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:55 #4234570

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:55 #4234571

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 22 สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ยาว 17 กิโลเมตร

( 21 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:58 #4234575

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 09:59 #4234578

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 24 สร้างตามแนวระหว่างทะเลน้อยกับทะเลสาบสงขลา

( 23 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:00 #4234582

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 25 บ้านแดง เป็นที่อยู่อาศัยของคนงาน ทางจังหวัดเห็นว่าสวยดีเลยไม่รื้อทิ้ง

( 24 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:03 #4234589

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:04 #4234590

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:06 #4234592

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:06 #4234594

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 29 บริเวณนี้จะมีฝูงควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ออกมากินหญ้า

( 28 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:08 #4234597

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 30 นอกจากจะเป็นถนนที่ใช้เดินทางแล้วยังเป็นจุดชมวิวทะเลน้อยที่สวยงาม

( 29 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:11 #4234602

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:11 #4234607

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:12 #4234608

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 33 ทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพต่างแวะจอดรถเก็บภาพบรรยากาศไว้ในความทรงจำ

( 32 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:15 #4234614

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 34 พระเอกของเราที่ทุกคนเฝ้าดู

( 33 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:16 #4234617

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 35 ภาพพระอาทิตย์ตกดินอันงดงาม

( 34 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:18 #4234618

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:18 #4234619

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:19 #4234620

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:19 #4234622

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:20 #4234625

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:21 #4234627

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:22 #4234629

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 43

( 41 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:23 #4234632

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 44

( 42 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:23 #4234635

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 45

( 43 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:24 #4234636

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 46

( 44 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:24 #4234637

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 47

( 45 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:25 #4234638

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 48

( 46 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:26 #4234639

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 49

( 47 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:26 #4234640

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 50

( 48 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:27 #4234641

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 51

( 49 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:27 #4234643

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 52

( 50 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:28 #4234645

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 53 เป็นภาพที่สวยงามหาชมได้ยากยิ่งกับทัศนีภาพทุ่งหญ้าเขียวขจีอันกว้างใหญ่ที่มีฝูงควายมากมายกำลังเล่นน้ำกัน

( 51 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:32 #4234650

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 54

( 52 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:33 #4234655

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 55

( 53 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:34 #4234657

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 56

( 54 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:34 #4234659

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 57

( 55 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:35 #4234662

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 58

( 56 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:36 #4234663

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 59

( 57 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:37 #4234665

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 60

( 58 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:37 #4234667

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 61

( 59 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:38 #4234668

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 62

( 60 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:38 #4234670

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 63

( 61 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:39 #4234671

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 64

( 62 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:42 #4234673

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 65

( 63 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:43 #4234674

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 66

( 64 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:43 #4234675

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 67

( 65 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:44 #4234676

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 68

( 66 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:44 #4234677

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 69

( 67 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:45 #4234678

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 70

( 68 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:45 #4234679

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 71

( 69 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:46 #4234680

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 72

( 70 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:46 #4234681

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ภาพ 73 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 71 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 10:47 #4234682

ชอบหลายภาพเลย โดยเฉพาะภาพที่ 29 ครับ

( 72 ) MrTeerawat M - 223.206.230.153 - 20 Feb 2014 10:57 #4234686

บรรยากาศดีเลยครับ ภาพ 29 34 ที่มีเจ้าทุยเยี่ยมมากครับ

( 73 ) funny-haha M - 49.49.7.205 - 20 Feb 2014 11:01 #4234698

ผมอยากไปที่นี่สักครั้งจริง ๆ ครับ มีอะไรหลายอย่างที่น่าสนใจามกครับ
ขอบคุณมากครับ

( 74 ) ตะโกนา - 101.51.73.233 - 20 Feb 2014 11:05 #4234707

ทุยจ๋าทุยเป็นพระเอกในงานเลยน๊ะ
สวยหลายภาพครับแล้วก็ถ้าใช้ขาตั้งกล้องภาพจะงามกว่านี้มาก

( 75 ) kawin2 M - 182.52.84.43 - 20 Feb 2014 11:11 #4234715

ผมงงกับบางภาพนะ ท่านเปิดแฟลชหาอะไร ตกลงจะถ่ายวิวด้านหลัง หรือ ยอดหญ้าที่แฟลชสาดไปโดนกันแน่ กระทู้อื่นถ่ายคน ดีแล้วนะ เก่งกว่าผมอีก แต่พอมาดูการถ่ายวิว อืมเงิบเลย บอกตรงๆ ถ่ายวิวง่ายกว่าถ่ายคนเยอะ

( 76 ) งง - 223.206.70.71 - 20 Feb 2014 13:39 #4234899

ขอบคุณ คุณ MrTeerawat
คุณ funny-haha
คุณ ตะโกนา
คุณ kawin2 ที่แวะชมครับ

( 77 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 16:27 #4235064

-ขอตอบคุณ งง น่ะครับ
-การถ่ายภาพทิวทัศน์เป็นแปลงภาพ 2มิติที่แบนๆให้เป็นภาพ 3มิติมีหลายวิธีเช่น
การสร้าง perspective การใช้ DOF
-ภาพทิวทัศน์แบ่งเป็น 3ส่วน Forground Midground Background
-การใช้แฟรชเป็นการเปิด Forground นั่นเองครับ

( 78 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 20 Feb 2014 16:40 #4235078

ชอบใบสุดท้ายเป็นพิเศษครับ น่าไปนั่งเล่นชิวๆบนราวสะพาน จิบชาอุ่นๆ คงจะฟินน่าดู

( 79 ) Jongang M - 125.26.48.33 - 20 Feb 2014 17:00 #4235092

เป็นภาพหาดูได้ยาก ขอบคุณที่นำมาให้ขมครับ

( 80 ) panuk01 M - 223.204.228.82 - 21 Feb 2014 05:10 #4235509

ชอบภาพพระอาทิตย์ตก บรรยากาศดีเลยครับ

( 81 ) nuttaphoto M - 223.204.228.82 - 21 Feb 2014 05:12 #4235511

ผมเห็น คุณอธิบาย ทฤษฎีได้เยอะนะครับ อธิบายเก่งกว่าโปรทั้งหลายอีก แต่ภาพที่ออกมามันไม่ตรงกับอธิบายเลย การใช้แฟรชเป็นการเปิด Forground นั่นในมุมมองของผม เอาไว้ใช้เวลาถ่ายคนครับแต่ให้ได้ Background มาด้วย แต่นี่คุณจัด ยอดหญ้ามาเลย ภาพอย่างนั้นเขาดูแสงที่สุดขอบฟ้ากันทั้งนั้นครับ ไม่มีใครมาดูยอดหญ้าหน้าภาพหรอก ทฤษฎีเยอะเกิน แต่นำมาใช้ไม่ถูกเวลา กล้องเลนส์เป็นแสนก็เหลือก็แพ้ คอมแพค ได้นะครับท่าน

( 82 ) งง - 49.49.211.27 - 21 Feb 2014 22:51 #4236137

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ

( 83 ) drnikorn M - 101.109.255.97 - 22 Feb 2014 00:58 #4236245

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

สวยครับเก็บภาพท่องเที่ยวผมก็เคยผ่านสะพานนี้เหมือนกัน

( 84 ) JakkeeMan M - 180.222.157.94 - 22 Feb 2014 09:02 #4236449

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

บ้านใครไม่รู้ตั้งโดดเดี่ยวมาก

( 85 ) JakkeeMan M - 180.222.157.92 - 22 Feb 2014 09:06 #4236451

เที่ยวพัทลุง 2 ยามเช้าหาดแสนสุขลำปำ ควายน้ำกับสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย - drnikorn

แต่ผมไปวันฟ้าใส ใสมากๆ เมฆยังกับจะเอามือเอื้อมจับได้เลย

( 86 ) JakkeeMan M - 180.222.157.92 - 22 Feb 2014 09:07 #4236452

-ขอบคุณ คุณ JakkeeMan ที่ร่วมแจมภาพครับ

( 87 ) drnikorn M - 49.49.223.59 - 23 Feb 2014 06:39 #4237055

ไม่ได้แวะมานาน เป็นกำลังใจให้ครับ ด็อกเตอร์โชคดีที่มีโอกาสได้ไปหลายสถานที่ มีโอกาสมากอย่างนี้ ใช้ให้เต็มที่เลยครับ

( 88 ) weerapon M - 101.51.102.142 - 23 Feb 2014 20:06 #4237463

แค่เห็นบรรยากาศก็ทำให้อยากออกมาเที่ยวแล้วครับ

( 89 ) sil M - 58.136.21.69 - 24 Feb 2014 07:47 #4237836

- ขอบคุณ คุณ weerapon
คุณ sil ที่แวะเยี่ยมชมครับ

( 90 ) drnikorn M - 101.109.255.161 - 25 Feb 2014 08:48 #4238592
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )