ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 550236 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 29 คน
LandScape

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:36 - #550236

อ่าน 4137 : ตอบ 72

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 2

( 1 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:37 #4219412

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:38 #4219413

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 4

( 3 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:38 #4219415

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:38 #4219416

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:39 #4219417

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:40 #4219418

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:40 #4219419

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:41 #4219420

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:41 #4219422

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:42 #4219423

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:42 #4219424

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:43 #4219425

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:44 #4219426

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:44 #4219427

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:45 #4219428

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:46 #4219429

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:46 #4219431

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:47 #4219433

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:48 #4219435

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:48 #4219436

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:49 #4219439

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:50 #4219441

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:50 #4219442

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 25

( 24 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:51 #4219443

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:51 #4219444

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:52 #4219446

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:52 #4219447

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:52 #4219448

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:53 #4219449

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:53 #4219450

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:58 #4219453

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:58 #4219454

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:59 #4219455

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 20:59 #4219456

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:00 #4219457

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:00 #4219458

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:01 #4219459

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:01 #4219460

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:02 #4219462

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:02 #4219463

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:03 #4219464

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 43

( 42 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:03 #4219465

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:04 #4219467

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 45

( 44 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:04 #4219468

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 46

( 45 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:05 #4219469

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:05 #4219470

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:06 #4219471

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:06 #4219472

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:12 #4219483

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:13 #4219485

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:13 #4219486

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:14 #4219487

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:14 #4219488

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:15 #4219489

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 56

( 55 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:25 #4219495

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ตอน 2 - drnikorn

ภาพ 57 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 56 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 29 Jan 2014 21:26 #4219498

ขอบคุณบรรยากาศที่นำมาแบ่งปัน น่าไปเที่ยวจริงๆครับสวิตเซอร์แลนด์
ภาพ(18)ดูคล้ายนางพญาเสือโคร่งที่บ้านเราเลยครับ

( 57 ) funny-haha M - 223.205.147.165 - 29 Jan 2014 22:07 #4219544

ตามมาเที่ยวด้วยคนนะครับ กำไรชีวิตมากๆครับ ผมใฝ่ฝันไว้ว่าบั้นปลายชีวิตจะได้มีโอกาศออกไปถ่ายภาพเก็บความทรงจำแบบนี้มากๆเลยครับ

( 58 ) sil M - 27.55.138.108 - 29 Jan 2014 22:56 #4219604

ขอบคุณมากๆครับ ดูบรรยากาศรูปแล้วทำให้ผมรู้สึกไปเที่ยวจริงๆ สบายๆผ่อนคลาย ขอบคุณมากๆครับ

( 59 ) tn00072630 M - 27.130.14.183 - 30 Jan 2014 00:28 #4219660

ตามมาเที่ยวด้วยคนครับ

( 60 ) changnoy19 M - 61.19.232.182 - 30 Jan 2014 09:35 #4219737

บรรยากาศสวยงามมากๆครับ

( 61 ) Jongang M - 183.89.40.42 - 30 Jan 2014 09:46 #4219745

วิวสวยงามครับ

( 62 ) kkong M - 110.171.63.13 - 30 Jan 2014 09:46 #4219746

ว้าว ขอบคุณที่พาเที่ยวอีกครับ ชอบภาพที่ 2 มากครับ

( 63 ) MrTeerawat M - 223.207.123.162 - 30 Jan 2014 10:08 #4219764

แม้ภาพคุณจะไม่สวยเลิศทุกภาพ แต่น้ำใจที่จะแบ่งปันของคุณสวยนะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้คุ้มเลยครับ

( 64 ) kaveewatP M - 203.157.146.130 - 30 Jan 2014 11:36 #4219855

-ขอบคุณ คุณ funny-haha
คุณ sil
คุณ tn0072630
คุณ changnoy19
คุณ Jongang
คุณ kkong
คุณ MrTeerawat
คุณ KaveewatP ที่แวะเยี่ยมชมครับ

( 65 ) drnikorn M - 101.109.255.191 - 30 Jan 2014 14:41 #4220031

ขอตามมาเที่ยวด้วยคนครับ
เห็นแล้วหนาวเลย มีกินหิมะด้วย 555

( 66 ) ตะโกนา - 101.51.98.42 - 30 Jan 2014 18:43 #4220238

ตามความเห็นข้างบนหมดเลยครับ

( 67 ) HVBA M - 110.168.208.101 - 30 Jan 2014 22:54 #4220411

ชมเพลินเลยครับ

( 68 ) เมาดนตรี M - 27.254.21.8 - 31 Jan 2014 09:25 #4220556

อยากไปเที่ยวด้วยคน อิอิ ไม่มีตังค์อะ สวิตเซอร์แลนด์ ใครๆ ก็ชื่นชมเป็นประเทศที่น่าอยู่มาก

( 69 ) weerapon M - 101.51.116.205 - 31 Jan 2014 20:13 #4220871

เป็นการเก็บบรรยากาศที่ดีครับ . น่าไปเยือนสักครั้ง

( 70 ) Tatuum M - 119.46.130.194 - 1 Feb 2014 08:19 #4221201


สวยมากครับ หวังว่าจะได้ไปสักครั้งในชีวิต

( 71 ) Duangjampa M - 1.1.148.75 - 1 Feb 2014 10:55 #4221281

-ขอบคุณ คุณ ตะโกนา
คุณ HVBA
คุณ เมาดนตรี
คุณ weerapon
คุณ Tatuum
คุณ Duangjampa ที่แวะเยี่ยมชมครับ

( 72 ) drnikorn M - 101.109.255.141 - 1 Feb 2014 17:52 #4221452
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )