ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 549561 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 41 คน
LandScape

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:32 - #549561

อ่าน 4383 : ตอบ 71

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 2

( 1 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:34 #4206284

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:35 #4206285

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 4

( 3 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:35 #4206286

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:36 #4206287

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:36 #4206288

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:37 #4206289

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:37 #4206290

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:38 #4206291

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:39 #4206293

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:39 #4206294

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:40 #4206295

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:40 #4206297

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:41 #4206298

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:42 #4206299

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:42 #4206300

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:43 #4206301

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:44 #4206302

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:45 #4206303

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:45 #4206304

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:46 #4206305

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:47 #4206307

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:48 #4206308

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:48 #4206309

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 25

( 24 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:49 #4206310

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:49 #4206311

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:50 #4206312

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:50 #4206313

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:51 #4206314

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:52 #4206315

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:52 #4206316

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:53 #4206317

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:54 #4206318

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:54 #4206319

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:55 #4206320

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:56 #4206321

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:56 #4206322

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:57 #4206324

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:57 #4206325

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:58 #4206326

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:58 #4206328

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 07:59 #4206330

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 43

( 42 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:00 #4206332

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:00 #4206333

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 45

( 44 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:01 #4206334

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 46

( 45 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:01 #4206335

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:02 #4206336

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:03 #4206337

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:03 #4206338

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:04 #4206339

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:04 #4206340

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:05 #4206341

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:05 #4206342

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:06 #4206343

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:06 #4206344

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 56

( 55 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:07 #4206345

สวิตเชอร์แลนด์ตอนไปเยี่ยมพี่สาวภรรยา - drnikorn

ภาพ 57 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 56 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 08:08 #4206346

บรรยากาศสุดยอดไปเลยครับ

( 57 ) funny-haha M - 223.206.47.216 - 15 Jan 2014 12:01 #4206652

สวยจัง ประเทศเขาเนี่ย ขอบคุณที่นำมาให้ชม

( 58 ) MrTeerawat M - 223.207.112.52 - 15 Jan 2014 13:11 #4206739

ทำไม
ทำไม
เดี๋ยวนี้ดูรูปสวยๆ ไม่ว่าในประเทศ หรือต่างประเทศ มีความรู้สึกอยากออกไปเดินเล่นจัง
สงสัยใกล้เวลาจะได้พักผ่อนตามอายุขัย สะแล้วหล่ะครับ

ภาพสวยครับ เห็นแล้วก็อยากไปครับ

( 59 ) Tatuum M - 119.46.130.194 - 15 Jan 2014 15:14 #4206865

เห็นบรรยากาศแล้วอยากไปบ้างจัง

( 60 ) artatall M - 61.19.22.183x - 15 Jan 2014 16:37 #4206964

-ขอบคุณ คุณ funny-haha
คุณ MrTeerawat
คุณ Tatuum
คุณ artatall ที่แวะชมครับ

( 61 ) drnikorn M - 101.109.253.96 - 15 Jan 2014 19:50 #4207139

โอ้โห ต้องบอกว่าชุดนี้เด็ดมากๆครับ ทำให้อยากออกไปท่องโลกกว้างแบบนี้มากๆ ท่าจะหนาวมากๆ ขอบคุณที่นำมาให้ชมครับ

( 62 ) sil M - 27.55.133.184 - 15 Jan 2014 21:21 #4207293

วิว บรรยากาศ เมืองน่าอยู่ครับ

( 63 ) panuk01 M - 223.204.148.158 - 16 Jan 2014 05:02 #4207552

-ขอบคุณ คุณ sil ที่แวะชม พี่สาวแฟนแต่งงานกับคนสวิส เด็กผู้หญิงที่เห็นในภาพถ่ายผมก็ลูกสาวแก ปี2558ช่วงเดือนตุลาคมเป็นฤดูใบไม้เปลี่ยนสีผมมีแผนการจะไปอีก ถ้าคุณ Sil และภรรยาจะไปเที่ยวจ่ายเฉพาะค่าเดินทาง ฟรีที่พัก อาหาร พาเที่ยว แฟนพี่สาวแฟนจัดให้หมดครับ ลางาน 7-10วันครับ
-ขอบคุณ คุณ panuk01 ที่แวะชมครับ

( 64 ) drnikorn M - 223.204.148.158 - 16 Jan 2014 05:22 #4207559

ขอบคุณที่เก็บบรรยากาศดีๆมาฝาก ขอให้มีความสุขในTripต่อไปนะครับ

( 65 ) somchai656 M - 1.4.146.44 - 16 Jan 2014 05:39 #4207563

เมืองเค้าสะอาด มีบรรยากาศดี สวยงามมากค่ะ

( 66 ) chucssd M - 49.48.191.171 - 16 Jan 2014 15:01 #4207985

( 67 ) tung2009 M - 183.182.115.241 - 16 Jan 2014 15:03 #4207989

-ชอบคุณ คุณ somchai656 ที่แวะชมครับ
-ขอบคุณ คุณ chucssd ที่แวะชมครับ
-ขอบคุณ คุณ tung2009 ที่แวะชมครับ

( 68 ) drnikorn M - 223.206.144.163 - 16 Jan 2014 20:33 #4208265

แวะมาชมภาพงามๆจากแดนใกล้ครับ บรรยากาศสวยมากครับ

( 69 ) Kittikun69 - 14.207.39.165 - 16 Jan 2014 20:38 #4208274

เห็นภาพแล้วอยากไปมากครับ สวย

( 70 ) CHON_PINTA - 182.53.175.165 - 17 Jan 2014 12:22 #4209091

-ขอบคุณ คุณ Kittikun69 ที่แวะชมครับ
-ขอบคุณ คุณ CHON_PINTA ที่แวะชมครับ

( 71 ) drnikorn M - 49.49.220.77 - 18 Jan 2014 04:53 #4209734
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )