ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่
HOME > LandScape > # 549446 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 25 คน
LandScape

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - taKLONG.com

ภาพ 1

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:25 - #549446

อ่าน 7294 : ตอบ 107

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 2

( 1 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:26 #4204012

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:28 #4204013

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 4

( 3 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:29 #4204014

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 5

( 4 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:29 #4204015

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 6

( 5 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:30 #4204016

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:31 #4204017

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 8

( 7 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:31 #4204018

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:32 #4204019

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 10

( 9 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:33 #4204020

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:33 #4204021

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 12

( 11 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:34 #4204023

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:35 #4204024

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:36 #4204025

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:36 #4204026

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 16

( 15 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:37 #4204027

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:38 #4204028

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:39 #4204029

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:40 #4204030

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:41 #4204031

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:42 #4204032

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:43 #4204033

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:44 #4204034

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:45 #4204036

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 25

( 24 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:46 #4204038

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:47 #4204040

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 27

( 26 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:48 #4204041

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:49 #4204042

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:51 #4204045

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:52 #4204046

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:53 #4204047

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:54 #4204049

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:55 #4204050

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:57 #4204051

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:58 #4204053

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 02:59 #4204054

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:00 #4204055

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:02 #4204057

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:03 #4204058

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:04 #4204059

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:06 #4204060

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:07 #4204062

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 43

( 42 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:08 #4204064

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:10 #4204065

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 45

( 44 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:11 #4204066

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 46

( 45 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:13 #4204067

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:14 #4204068

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:16 #4204069

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:17 #4204071

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:19 #4204072

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:21 #4204073

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:22 #4204074

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:24 #4204075

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:25 #4204076

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:29 #4204077

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 56

( 55 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:30 #4204079

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 57

( 56 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:32 #4204080

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 58

( 57 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:34 #4204081

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 59

( 58 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:37 #4204082

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 60

( 59 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:39 #4204083

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 61

( 60 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:41 #4204084

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 62

( 61 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:43 #4204086

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 63

( 62 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:45 #4204088

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 64

( 63 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:47 #4204089

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 65

( 64 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:49 #4204090

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 66

( 65 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:50 #4204091

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 67

( 66 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:51 #4204092

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 68

( 67 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:52 #4204093

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 69

( 68 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:53 #4204094

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 70

( 69 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:53 #4204095

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 71

( 70 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:54 #4204096

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 72

( 71 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:54 #4204097

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 73

( 72 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:55 #4204098

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 74

( 73 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:56 #4204099

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 75

( 74 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:56 #4204100

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 76

( 75 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:57 #4204101

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 77

( 76 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:58 #4204102

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 78

( 77 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:58 #4204103

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 79

( 78 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:59 #4204104

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 80

( 79 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 03:59 #4204105

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 81

( 80 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 04:00 #4204106

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

ภาพ 82 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 81 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 04:01 #4204107

เลือกจุดโฟกัสแบบแทรคกิ้ง อัติโนมัตรึเปล่าครับ
บางรูปตรงที่ควรชัดมันไม่ชัดมันไปชัดตรงอื่นแทน
โฟกัสแบบอัติโนมัติ ถ่ายคนเยอะๆไม่ค่อยเวิคครับ
เลือกโฟกัสเองจะดีกว่า
หรือถ้าโฟกัสเองก็แสดงว่าไม่เข้าครับ
เช่น 1 15 43 66
บางรูปเบลอ ก็ไม่ต้องเสียดายครับลบทิ้งไปก็ได้ ซูม 200 แต่สปีดต่ำไปเบลอก็มีครับ 26 27 32 37 44 52 63 65 68

( 82 ) test - 110.170.119.32 - 13 Jan 2014 05:43 #4204112

เลนส์ตัวไหนครับท่าน เปิด 2.8 แทบทุกระยะเลยอ่ะ

( 83 ) มาดู - 110.170.113.8 - 13 Jan 2014 07:33 #4204122

ขอบคุณที่นำภาพวิถีชาวพุทธอีกรูปแบบหนึ่งมาให้ชมมากนะครับ

( 84 ) kittikun69 M - 171.96.240.66 - 13 Jan 2014 08:23 #4204138

-ขอบคุณ คุณ testสำหรับคำแนะนำ เป็น AutoFocusครับ
-เลนส์canon 16-35mm/f2.8 กับcanon70-200mm/f2.8 IS II
-ขอบคุณ คุณ kittikun69 ที่แวะชมครับ

( 85 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 08:32 #4204144

หาดูยากครับ วิถีชีวิตแบบนี้ ตามพี่ๆน้าๆด้านบนแนะนำครับ ต้องเลือกจุดและระบบโฟกัสให้เหมาะกับสถานการณ์ ภาพเบลอเยอะต้องเลือกจุดที่จะโฟกัสดีๆ

( 86 ) sil M - 27.55.130.185 - 13 Jan 2014 09:20 #4204226

มีคนเคยบอกไว้ว่า ถ้าไปดอยแม่สลองต้องได้เห็นพระขี่ม้าบิณฑบาตร งั้นแสดงว่าพี่ drnikornมาถึงดอยแม่สลองล่ะครับ

( 87 ) funny-haha M - 223.205.147.67 - 13 Jan 2014 09:49 #4204246

ให้กำลังใจครับ ถ่ายไปเรื่อยๆครับ เด๋วก็เป๊ะ
-ไม่ต้องรีบก็ได้ครับ แต่ละรูป ขอให้เป๊ะ บางครั้งเหมือนรีบถ่ายเกินได้ ลืมว่า ต้องการสื่ออะไร และอยากได้ภาพแบบไหน องค์ประกอบภาพสำคัญน่ะครับ เรื่องโฟกัสก็เหมือนกัน ถ้าโฟกัสไม่ได้ ภาพออกมามันก็ไม่สวยครับ เข้าใจว่าเวลาอยู่ในสถานการณ์จริงๆก็อาจจะนึกไม่ออก ไม่ต้องใช้ F 2.8 ตลอดก็ได้ครับ อยู่ที่ภาพครับว่าอยากได้แบบไหน
เป็นกำลังใจให้ครับ

( 88 ) armtanoi - 113.53.227.123 - 13 Jan 2014 10:45 #4204279

ได้ยินมานานละ แต่ยังไม่เคยไปซะที น่าไปครับ ขอบคุณที่นำมาให้ชม

( 89 ) MrTeerawat M - 49.49.13.112 - 13 Jan 2014 10:51 #4204288

-ขอบคุณ คุณ silที่แนะนำครับ ผมกะระยะโฟกัสไม่ถูกจริงๆครับ
-ขอบคุณ คุณ funny-haha อยู๋ใกล้น่าไปสักครั้งน่ะครับ
-ขอบคุณ คุณ armtanoi สำหรับคำแนะนำที่มีคุณค่าขอบคุณมากๆครับ
-ขอบคุณ คุณ MrTeerawat ผมนำบุญมาเผื่อน่ะครับ

( 90 ) drnikorn M - 223.205.87.64 - 13 Jan 2014 11:11 #4204304

เลนส์เทเล ใช้ถ่ายพร็อตเรอด นี่ต้องโฟกัส แม่นๆครับ
ผมเข้าใจว่าคงไม่ได้มีเวลาในการปราณีต เพราะเป็นงานสเน็ป

ผมแนะนำให้ลองมองด้วยตาเปล่าก่อนครับ
คล้ายๆกับมองภาพโดยใช้ความคิด ก่อนที่จะยกกล้อง
แล้วค่อยๆกดชัตเตอร์ด้วยสมาธิ อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง

เว้นแต่ภาพที่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว อันนี้ต้องใช้เทคนิคในการถ่าย
และความสามารถของอุปกรณ์ ซึ่งต้องอาศัยเวลาในการฝึกครับ

ถ่ายบ่อยๆแล้วจะดีขึ้นเองครับ

( 91 ) เมาดนตรี M - 27.254.21.8 - 13 Jan 2014 12:59 #4204411

ชอบมุมมองครับ ส่วนเข้าเป้า หรือไม่เข้าเป้า ค่อยว่ากันอีกที บางทีสถานการณ์ปัจจุบันทันด่วน ผู้ที่ใช้กล้องยังไม่คล่องก็จะนึกไม่ทัน ว่าจะต้องปรับอะไรบ้าง (เป็นบ่อย ปัจจุบันบางครั้งก็ยังเผลอๆ เหมือนกันครับ)ส่วนเรื่องโฟกัส ลองปรับมาใช้ จุดกลางจุดเดียวครับ รับรองไม่พลาดเป้า ตรงตามที่เราต้องการโฟกัสครับ ถ้าถ่ายบุคคลก็ให้โฟกัสที่ ตา เป็นส่วนใหญ่ครับ / เดาจากเจตนา ที่ใช้ f2.8 เนื่องจากคงต้องการถ่ายเน้นบุคคลให้ มีการละลายหลัง (ดูจากภาพส่วนใหญ่ เป็นภาพเจาะจงเฉพาะบุคคล ) ถ้าจะใช้ f2.8 เป็นส่วนใหญ่ ก็คงไม่ผิดกติกาอะไร (ความเห็นส่วนตัวน๊ะ) / อีกอย่างนึง ถ้าเปิด f2.8 (f กว้างๆ)แล้วถ่ายที่ภาพมุมกว้าง (ประมาณใบที่ 1-17) ภาพจะไม่ละลายครับ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ระยะด้วย ถ้าไกลมากภาพก็อาจไม่ละลายหลังได้เหมือนกันครับ อันนี้ลองทดสอบดูครับ

( 92 ) changnoy19 M - 61.19.232.182 - 13 Jan 2014 13:02 #4204414

-ขอบคุณ คุณเมาดนตรีมากๆครับที่เสียสละเวลามาสอนเทคนิกการถ่ายภาพ ส่วนตัวผมชอบแนวทางการการถ่ายภาพ การสื่อความหมายของคุณน้าเมาดนตรีมากๆครับ
-ขอบคุณ changnoy19 สำหรับคำแนะนำผมจะลองทำดูครับ

( 93 ) drnikorn M - 101.109.255.198 - 13 Jan 2014 14:14 #4204474

ขอแวะเข้ามาอีกทีครับ ลองเข้าไปอ่าน ที่นี่ http://meataklong.dsmynas.com/taklong/index.php?topic=53.0 ว่าด้วยเรื่อง การปรับรูรับแสง ว่าจะใช้ เท่าไหร่ ตอนไหน ลองเข้าไปดูครับ

( 94 ) changnoy19 M - 61.19.232.182 - 13 Jan 2014 14:42 #4204500

ถ่ายเยอะๆ แต่เน้นๆหน่อยก็ดีครับ อย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญด้านบนบอก ตอนผมหัดถ่ายใหม่ๆ ผมจะลองถ่ายอะไรก็ได้ที่มันอยู่นิ่งๆลองฝึกโฟกัสให้เข้าก่อน ฝึกบ่อยๆก็จะรู้จักวิธีบังคับกล้องครับ (ความเห็นส่วนตัวครับ)

( 95 ) ultraman80 M - 49.48.249.110 - 13 Jan 2014 21:11 #4204976

ดอกเตอร์ครับ คอมผมช้า โหลดรูปมากๆ กว่าจะมาได้ชมรอนานมากเลย แต่ก็อยากชมผลงานท่านอะ ลงรูปสักพอสมควรก็ได้นะครับ จะได้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นได้เยอะๆ สู้ สู้

( 96 ) weerapon M - 182.93.170.240 - 13 Jan 2014 21:22 #4205005

-ขอบคุณ คุณ ultraman80 ผมจะลองฝึกดูครับ
-ขอบคุณ คุณ weerapon สำหรับกำลังใจครับ

( 97 ) drnikorn M - 223.205.205.57 - 13 Jan 2014 21:42 #4205051

รีบกลับมาสมุยนะครับ เดี๋ยวผมแนะการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเบื้องต้นให้ เพราะผมเห็นหลุดโฟกัส กระจายเลยครับ ทั้งๆที่ตัวนี้ให้มาตั้ง 61 จุด ผมแค่9จุดยังเอาอยู่เลยครับ

( 98 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 13 Jan 2014 23:13 #4205201

ผมไม่ถึงกับเก่งหรือเทพหรือทฤษฏีเยอะ แต่ของอย่างนี้ บางทีต้องลองทำครับ และมีคนแนะนำด้วย ไม่งั้นก็ยังไม่เข้าใจอยู่อย่างนั้นครับ

( 99 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 13 Jan 2014 23:15 #4205203

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

อย่างภาพนี้ผมถ่ายตอนใช้ 7D+70-200F4 ครับพี่นิกร ทดลองด้วยตัวเองจนรู้จังหวะและเข้าใจมันครับ เพราะรถที่วิ่งมันเร็วมากครับ

( 100 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 13 Jan 2014 23:18 #4205205

เผื่อพี่หมอนิกรชอบ วันหลังได้รวมๆไปถ่ายกันครับ แนวนี้

( 101 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 13 Jan 2014 23:19 #4205207

เที่ยวดอยแม่สลอง 3 UNSEEN THAILAND พระขี่ม้าบิณฑบาตร วัดถ้ำป่าอาชาทอง - drnikorn

เผื่อพี่หมอนิกรชอบ วันหลังได้รวมๆไปถ่ายกันครับ แนวนี้

( 102 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 13 Jan 2014 23:20 #4205210

-ขอบคุณ คุณ pepsosamui ผมมีความรู้การถ่ายภาพStop action น้อย ใจอยากไปถ่ายสนามวัวชนของเกาะสมุยมาก บรรยากาศแบบบ้านๆดีครับ

( 103 ) drnikorn M - 118.174.171.2 - 14 Jan 2014 23:10 #4206084

ว่างวันไหนก็ไปกันครับ พรุ่งนี้กับมะรีน ผมว่างทั้งสองวัน สามารถแนะนำเบื้องต้นได้ครับ

( 104 ) peposamui M - 49.49.215.147 - 14 Jan 2014 23:19 #4206112

ขอบคุณที่นำภาพสวยๆมาให้ชมครับ

( 105 ) panuk01 M - 223.204.148.158 - 16 Jan 2014 05:03 #4207553

ภาพสวยครับ

( 106 ) nuttaphoto M - 223.206.144.163 - 16 Jan 2014 20:26 #4208248

-ขอบคุณ คุณ panuk01 ที่แวะขมครับ
-ขอบคุณ คุณ nuttaphoto ที่แวะชมครับ

( 107 ) drnikorn M - 223.206.144.163 - 16 Jan 2014 20:36 #4208269
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )