ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > LandScape > # 543781 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 72 คน
LandScape

เที่ยวเมืองนคร 5 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

3540050K8A0989.JPG

ภาพ 1 ตั้งอยู่ ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ. นครศรีธรรมราช

drnikorn M [ ดูกระทู้อื่นของ drnikorn ] - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:30 - #543781

อ่าน 3308 : ตอบ 82

ภาพ 2 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิด วรมหาวิหาร

( 1 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:33 #4101490

ภาพ 3

( 2 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:34 #4101493

ภาพ 4 พ.ศ. 854 เจ้าชายกนกกุมาร นักบวชชาวศรีลังกา สร้างเจดีย์องค์เดิมแบบศีวิชัย คล้ายเจดีย์กิจิเวเกระในเมืองโบโลนนาวุระ ประเทศศรีลังกา

( 3 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:41 #4101496

ภาพ 5 พ.ศ. 1093 พระเจ้าจันทรภาณุ ได้ทำการสร้างเมืองนครศรีธรรมราชพร้อมการก่อสร้างเจดีย์ขี้นใหม่เป็นแบบ ศาญจิ

( 4 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:46 #4101497

ภาพ 6 พ.ศ. 1770 ได้บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์ แบบลังกาทรงระฆังคว่ำ

( 5 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:49 #4101499

ภาพ 7

( 6 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:50 #4101500

ภาพ 8 พ.ศ. 2159 สมเด็จพระเอกาทศรถ มีการซ่อมแผ่นทองกีปลียอดพระบรมธาตุ

( 7 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:55 #4101502

ภาพ 9

( 8 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:55 #4101504

ภาพ 10 พ.ศ.2312 สมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ปฎิสังขรณ์พระอารามภายในวัด

( 9 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 01:59 #4101505

ภาพ 11

( 10 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:00 #4101506

ภาพ 12 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ บูรณะกำแพงชั้นนอกและวิหารต่างๆ

( 11 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:04 #4101507

ภาพ 13

( 12 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:05 #4101508

ภาพ 14

( 13 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:06 #4101509

ภาพ 15

( 14 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:08 #4101510

ภาพ 16 พ.ศ. 2537-2538 บูรณะ ปลียอดทองคำใช้งบประมาณ 50 ล้านบาท ทองคำ 141 บาท

( 15 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:11 #4101511

ภาพ 17

( 16 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:12 #4101512

ภาพ 18

( 17 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:14 #4101513

ภาพ 19

( 18 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:15 #4101514

ภาพ 20

( 19 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:16 #4101515

ภาพ 21

( 20 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:17 #4101516

ภาพ 22

( 21 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:18 #4101517

ภาพ 23

( 22 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:19 #4101518

ภาพ 24

( 23 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:29 #4101519

ภาพ 25 กรมศิลปากร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 กันยายน 2479 เป็นโบราณสถาน

( 24 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:33 #4101525

ภาพ 26

( 25 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:34 #4101528

ภาพ 27 ประชาชนมักนิยมมาไหว้พระธาตุอย่างเนืองแน่น

( 26 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:37 #4101533

ภาพ 28

( 27 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:38 #4101536

ภาพ 29

( 28 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:39 #4101539

ภาพ 30

( 29 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:41 #4101540

ภาพ 31

( 30 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:47 #4101549

ภาพ 32

( 31 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:53 #4101555

ภาพ 33

( 32 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:54 #4101558

ภาพ 34

( 33 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:56 #4101560

ภาพ 35

( 34 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:57 #4101562

ภาพ 36

( 35 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 02:59 #4101564

ภาพ 37

( 36 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:00 #4101566

ภาพ 38

( 37 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:02 #4101568

ภาพ 39

( 38 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:03 #4101569

ภาพ 40

( 39 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:05 #4101571

ภาพ 41

( 40 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:06 #4101572

ภาพ 42

( 41 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:08 #4101574

ภาพ 43

( 42 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:09 #4101575

ภาพ 44

( 43 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:11 #4101576

ภาพ 45

( 44 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:12 #4101577

ภาพ 46

( 45 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:14 #4101578

ภาพ 47

( 46 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:15 #4101579

ภาพ 48

( 47 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:17 #4101580

ภาพ 49

( 48 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:18 #4101581

ภาพ 50

( 49 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:20 #4101582

ภาพ 51

( 50 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:22 #4101583

ภาพ 52

( 51 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:24 #4101585

ภาพ 53

( 52 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:26 #4101586

ภาพ 54

( 53 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:28 #4101588

ภาพ 55

( 54 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:29 #4101589

ภาพ 56

( 55 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:31 #4101590

ภาพ 57 คณะกรรมการมรดกโลกมีมติ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 21 มิถุนายน 2556 รับรองเข้าสู่บัญชีเบื้องต้นก่อนเสนอขี้นทะเบียนมรดกโลก

( 56 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:38 #4101591

ภาพ 58

( 57 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:40 #4101592

ภาพ 59

( 58 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:42 #4101593

ภาพ 60

( 59 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:44 #4101594

ภาพ 61

( 60 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:46 #4101596

ภาพ 62

( 61 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:48 #4101597

ภาพ 63

( 62 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:50 #4101598

ภาพ 64 ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ หมายถีงการนำผ้าผืนยาวขึ้นไปห่ม องค์พระบรมเจดีย์ ในวันสำคัญทางศาสนา

( 63 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 03:56 #4101599

ภาพ 65 สำหรับผ้าที่ห่มนิยมเขียนเรื่องราวทางพุทธประวัติ

( 64 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:00 #4101600

ภาพ 66

( 65 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:02 #4101601

ภาพ 67 ตามตำนานมีขึ้นในสมัยพระเจ้าสามพี่น้อง คือ พระเจ้าศรีธรรมโศกราช พระเจ้าจันทรภานุ พระเจ้าพงษาสุระ

( 66 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:11 #4101602

ภาพ 68

( 67 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:13 #4101603

ภาพ 69

( 68 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:15 #4101605

ภาพ 70

( 69 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:17 #4101606

ภาพ 71 ขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามชมครับ

( 70 ) drnikorn M - 49.49.213.165 - 13 Sep 2013 04:19 #4101607

มาชมตั้งแต่เมื่อคืน แต่ตาปิดไปซะก่อน ได้เห็นภาพทั้งกลางวันกลางคืน มีภาพแทบจะทุกมุมเลยครับ ภาพใสมากๆ

( 71 ) funny-haha M - 49.49.43.36 - 13 Sep 2013 12:13 #4101742

เมื่อคืนหลับเลยครับ คอมผมโหลดดูภาพช้า ฝนก็ตก พยายามเปิดที่ทำงานจนได้ แฉกสวยมากๆครับ

( 72 ) sil M - 61.90.107.189 - 13 Sep 2013 14:57 #4101813

ขอบคุณ คุณ funny-haha
คุณ sil ที่แวะชมและให้กำลังใจเสมอมาครับ

( 73 ) drnikorn M - 101.109.255.17 - 13 Sep 2013 15:51 #4101830

ตามรอยบุญมาครับ สวยครับ

( 74 ) tonychon M - 223.206.9.137 - 13 Sep 2013 21:02 #4102046

ขอบคุณ คุณ tonychon ที่แวะชมครับ

( 75 ) drnikorn M - 49.48.234.54 - 14 Sep 2013 05:11 #4102325

ดาวแฉกสวยคม แหลมปี๊ด ด ด

( 76 ) weerapon M - 101.51.76.129 - 14 Sep 2013 20:22 #4102773

ขอบคุณ คุณ weerapon ที่แวะชมครับ

( 77 ) drnikorn M - 49.49.210.161 - 15 Sep 2013 11:03 #4103039

สวยงามมากๆครับ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยากไปมากๆแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีครับ

( 78 ) burger2013 M - 180.183.114.210 - 16 Sep 2013 21:30 #4104671

แฉกพระอาทิตย์ สวยครับ

( 79 ) gunsuetao M - 110.77.227.169 - 18 Sep 2013 14:55 #4106149

ขอบคุณ คุณ burger2013
คุณ gunsuetao ที่แวะชมครับ

( 80 ) drnikorn M - 101.109.255.90 - 18 Sep 2013 18:49 #4106275

สวยงามครับผม ขอบคุณที่พาเที่ยวครับ

( 81 ) karanphoto M - 110.168.204.188 - 21 Sep 2013 18:15 #4108151

สวยงามครับ

( 82 ) Cphoto M - 210.4.134.226x - 23 Sep 2013 11:48 #4109597
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 5 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )