ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > LandScape > # 244396 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 433 คน
LandScape

ตามหา...ยักษ์วัดโพธิ์...by x-file

165722IMG0005.jpg

หลังจากไปเก็บภาพวัดพระแก้วแล้ว x-file ก็เดินเลาะรั้วพระบรมมหาราชวังเพื่อมาที่วัดโพธิ์ นี่ก็เป็นครั้งแรกค่ะที่ได้มาวัดโพธิ์หลังจากอยู่กรุงเทพมานานเกือบครึ่งชีวิต

เดินเข้าไปชมในวิหารพระพุทธไสยาสแล้วต้องยืนตะลึงกับสิ่งมหัศจรรย์ที่อยู่ตรงหน้า ไม่เฉพาะ x-file เท่านั้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาชมต่างก็ร้อง ว้าว ๆ กันกับความสวยงามของพระพุทธไสยาส

เดินวนจนรอบวัดแล้ว แหงนหน้ามองหายักษ์วัดโพธิ์ จนแล้วจนรอดก็ยังไม่เจอจนต้องเดินไปถามเจ้าหน้าที่ แล้วก็เดินตามทางที่เจ้าหน้าที่ชี้ไปทางประตูทางเข้าพระมณฑป และแล้วก็เจอจนได้ x-file ขอนำภาพยักษ์วัดโพธิ์มาให้เพื่อนๆได้ชมในภาพสุดท้ายของกระทู้นี้นะคะ คิดว่ายังมีเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่ายักษ์วัดโพธิ์อยู่ตรงส่วนไหนของวัดค่ะ

x-file M [ ดูกระทู้อื่นของ x-file ] - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:12 - #244396

อ่าน 3501 : ตอบ 30

วัดโพธิ์หรือวัดพระเชตุพนในประวัติการสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้าง เดิมเรียกว่า \_วัดโพธาราม\_ หรือ \_วัดโพธิ์\_ ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาวัดนี้ใหม่ใน พ.ศ. 2331 โดยทรงสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง พระวิหาร ตลอดจนบูรณะของเดิม เมื่อแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2344 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาส” เป็นวัดประจำรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

( 1 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:16 #1597317 ติดต่อ นายตากล้อง

นับจากนั้นวัดพระเชตุพนได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้โปรดเกล้าฯ ให้จารึกสรรพตำราต่าง ๆ ลงบนแผ่นหินอ่อนประดิษฐ์ไว้ตามศาลารายต่าง ๆ ครั้งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้สร้อยนามพระอารามว่า “วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร”

( 2 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:18 #1597333 ติดต่อ นายตากล้อง

พระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ทรงถือว่า วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาก และทรงถือเป็นพระราชประเพณี ที่จะทรงบูรณะซ่อมแซมวัดนี้ทุกรัชกาล นอกจากนี้ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามยังเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย เพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และการแพทย์ นามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้ ปรากฏในประกาศสมัยรัชกาลที่ 4 พ.ศ. 2411 ว่า “วัดนี้แม้จะมีนามพระราชทานมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แต่ชื่อพระราชทานมีผู้เรียกแต่อยู่ในพระราชวัง คนยังเรียกว่าวัดโพธิ์กันทั้งแผ่นดิน” และมีพระราชดำริว่า “ชื่อพระราชทานเป็นชื่อตั้งไม่ปิดไม่แน่นจะคิดแปลงใหม่เห็นจะไม่ชนะ

( 3 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:21 #1597351 ติดต่อ นายตากล้อง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีสิ่งก่อสร้างค่อนข้างแน่น เนื่องจากการบูรณะแบบใส่คะแนน (แข่งกันบูรณะ) ส่งผลให้มีอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึง พระพุทธรูปมากมายภายในวัดแห่งนี้ โดยสามารถแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ

เขตวัดโพธาราม (เดิม)
เขตวัดโพธารามเดิม ได้แก่ ส่วนตะวันตกของวัด ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พื้นที่นี้เป็นที่ตั้งของ วิหารพระพุทธไสยาส ศาลาการเปรียญ (ซึ่งเป็นพระอุโบสถเดิม ของวัดโพธาราม) พระมณฑป และพระมหาเจดีย์สี่รัชกาล


( 4 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:24 #1597366 ติดต่อ นายตากล้อง

พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล เป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ 4 องค์ ตั้งอยู่ถัดจากพระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว สถาปัตยกรรมบริเวณซุ้มประตูมีลักษณะเป็นไทยประยุกต์แบบจีน โดยจะมีตุ๊กตาหินจีนประดับอยู่ประตูละ 1 คู่ องค์พระเจดีนั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบ[8]

เดิมทีรัชกาลที่ 1 ทรงอัญเชิญโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณ จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา ด้วยทรงประสงค์จะหล่อพระศรีสรรเพชญองค์นี้ขึ้นมาใหม่ แต่หลังจากทรงปรึกษากับคณะสงฆ์แล้ว คณะสงฆ์ได้ทูลถวายว่า การนำโกลนพระศรีสรรเพชญดาญาณมาหลอมใหม่นั้น ถือเป็นขีด เป็นกาลกิณี ไม่เป็นมงคลแก่บ้านเมือง จึงทรงตัดสินพระทัยสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่ แบบย่อมุมไม้ยี่สิบ ครอบโกลนพระศรีสรรเพชญนี้ไว้ และพระราชทานพระนามเจดีย์ว่า \_พระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ\_ องค์พระเจดีย์ประด้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว ตั้งอยู่ตรงกลางของหมู่พระมหาเจดีย์ ล้อมรอบด้วยพระมหาเจดีย์อีก 3 องค์ นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 1

( 5 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:27 #1597380 ติดต่อ นายตากล้อง

ต้องหาเลนส์ไวด์ซักแค่ไหนถึงจะเก็บได้หมดทั้งองค์


ต่อมาในรัชกาลที่ 3 พระองค์ทรงมีพระประสงค์ทะนุบำรุงวัดพระเชตุพนฯ ทรงสร้างพระมหาเจดีย์ขนาบข้างกับพระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณ ดังนั้น จึงเป็นเจดีย์สามองค์เรียงกันจากเหนือจรดใต้ โดยมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ยี่สิบ ขนาดและความสูงเหมือนกันทุกประการ ต่างเพียงสีกระเบื้องที่มาประดับเท่านั้น โดยพระมหาเจดีย์ทางทิศเหนือของพระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว นามว่า \_พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรรกนิทาน\_ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบรมราชชนก ซึ่งนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 2 ส่วนพระมหาเจดีย์ทางทิศใต้ของพระมหาเจดีย์พระศรีสรรเพชญดาญาณนั้น ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลือง นามว่า \_พระมหาเจดีย์มุนีบัติบริขาน\_ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยนับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 3 ด้วย

( 6 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:29 #1597392 ติดต่อ นายตากล้อง

เมื่อรัชกาลที่ 4 ทรงขึ้นครองราชย์ พระองค์ทรงโปรดเกล้าให้ถ่ายแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย มาจากวัดสวนหลวงสบสวรรค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างขึ้นเป็นพุทธบูชา โดยองค์พระมหาเจดีย์มีลักษณะที่แตกต่างจากพระมหาเจดีย์ทั้ง 3 องค์ คือ มีซุ้มคูหาเข้าไปภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้ ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาบหรือสีน้ำเงินเข้ม มีนามว่า \_พระมหาเจดีย์ทรงพระศรีสุริโยทัย\_ นับเป็นพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่ 4

หลังจากนั้น รัชกาลที่ 4 ทรงมีพระราชดำรัสว่า \_ต่อไปในรัชกาลหลังอย่าให้เอาเป็นแบบอย่างที่จำเป็นจะต้องสร้างพระเจดีย์ประจำรัชกาลในวัดพระเชตุพนต่อไปเลย เพราะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 รัชกาลแต่แรกนั้นได้เคยทรงเห็นกันทั้ง 4 พระองค์ ผิดกับสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินพระองค์อื่น ดังนั้น การสร้างพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลจึงได้ยุติลงตั้งแต่นั้นมา

( 7 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:32 #1597416 ติดต่อ นายตากล้อง

( 8 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:50 #1597502 ติดต่อ นายตากล้อง

จากภาพก่อนหน้านี้ เห็นกันไหมคะ ยักษ์วัดโพธิ์ยืนอยู่ในตู้กระจกสีแดงๆข้างๆประตูทางเข้ามณฑปค่ะ

( 9 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:53 #1597518 ติดต่อ นายตากล้อง


ยักษ์วัดโพธิ์

ยักษ์วัดโพธิ์บริเวณซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปยักษ์วัดโพธิ์นั้นตั้งอยู่ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑป โดยมีสีกายเป็นสีแดงและสีเขียว ลักษณะคล้ายยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ซึ่งมักมีผู้เข้าใจผิดว่าตุ๊กตาสลักหินรูปจีน หรือ ลั่นถัน นายทวารบาลที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูวัดนั้นคือ ยักษ์วัดโพธิ์

( 10 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:54 #1597522 ติดต่อ นายตากล้อง

( 11 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 22:56 #1597527 ติดต่อ นายตากล้อง


ชุดนี้ลืมคิดถึงค่า F เพราะทั้งร้อนและแสบตาปรับ Lanscape ทิ้งไว้ลืมดูไปว่าค่า F กว้างมากๆภาพเลยไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่

( 12 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:02 #1597538 ติดต่อ นายตากล้อง


( 13 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:03 #1597545 ติดต่อ นายตากล้อง

( 14 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:04 #1597547 ติดต่อ นายตากล้อง

ลวดลายวิจิตรบรรจงของกระเบื้องที่ประดับบนพระเจดีย์ ดูแล้วต้องขอชื่นชมช่างฝีมือของคนไทยที่มีความสามารถสร้งสรรค์สิ่งมหัศจรรย์ไว้ให้ลูกหลานไทยได้เก็บไว้เป็นมรดกอันล้ำค่าของประเทศไทย น่าภูมิใจจริงๆค่ะ

( 15 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:08 #1597558 ติดต่อ นายตากล้อง

( 16 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:09 #1597561 ติดต่อ นายตากล้อง

( 17 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:10 #1597563 ติดต่อ นายตากล้อง

( 18 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:11 #1597566 ติดต่อ นายตากล้อง

( 19 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:12 #1597567 ติดต่อ นายตากล้อง

( 20 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:12 #1597571 ติดต่อ นายตากล้อง

( 21 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:14 #1597576 ติดต่อ นายตากล้อง

( 22 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:15 #1597582 ติดต่อ นายตากล้อง

ภาพสุดท้ายขออำลาด้วยภาพยักษ์วัดโธที่เดินตามหา แต่แอบมาหลบแดดอยู่ในตู้นี้เอง

ขอบคุณข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ขอบคุณเวปตากล้องและเพื่อนๆทุกท่านที่แวะมาค่ะ

( 23 ) x-file M - 124.122.138.142 - 30 Sep 2009 23:18 #1597590 ติดต่อ นายตากล้อง

ขอเสริมนิดหนึ่งครับ วัดโพธิ์ ยังเป็นสถานที่สอนนวดแผนไทย ที่เป็นต้นตำหรับ ชาวต่าชาติยังมาใช้บริการ และมาเรียนไปเปิดสปาแบบไทยที่บ้านเขาเลย ใครจบการนวดแผนไทยจากที่นี่ถือว่าเป็นผู้นวดที่รับประกันได้ จะมีรูปปั้นท่านวดต่างๆ ให้เราชมด้วย ( ขอบคุณที่มีข้อมูลดีๆ และภาพสวยๆ มาให้ชมอีกครับ )

( 24 ) gumsaku M - 125.24.219.2 - 1 Oct 2009 07:48 #1598095 ติดต่อ นายตากล้อง

ขยันออกทริปจริงๆเลยนะครับคุณx-file ตามไปเที่ยวด้วยคนครับ

( 25 ) พงศ์ตะวัน M - 202.14.117.4 - 1 Oct 2009 10:58 #1598483 ติดต่อ นายตากล้อง

ขอบคุณคุณ gumsaku สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
คุณพงศ์ตะวัน 3 วัด 3 กระทู้ของ x-file ใช้เวลาเดินเพียง 1 วันค่ะ ภาพในสต็อคเลยเยอะหน่อย นานๆทีจะมีของต้องทยอยปล่อยของค่ะ ขอบคุณที่แวะมานะคะ

( 26 ) x-file M - 203.150.26.130 - 1 Oct 2009 12:29 #1598745 ติดต่อ นายตากล้อง

ภาพแรกไม่ค่อยเหมาะสม

( 27 ) แค่ความคิดเห็น - 203.146.77.206 - 1 Oct 2009 12:37 #1598763 ติดต่อ นายตากล้อง

จริงๆมีสถานที่ข้างในอีกหลายที่ที่น่าสนใจครับ ถ้ามีเวลาลองเดินทั้งวันเลย จนถึงตอนกลางคืนก็มีงานด้วยนะครับ

( 28 ) พระใหม่ - 58.8.92.151 - 1 Oct 2009 13:23 #1598890 ติดต่อ นายตากล้อง

งามเจ้าปี้ X-file ดูกระทุ้นี้ได้ทั้งภาพและความรู้
GNไปวัดโพธิ์มา 2 ครั้งไม่เคยสังเกตุเห็นภาพสุดท้ายเลย

( 29 ) GN M - 124.121.211.252 - 1 Oct 2009 18:36 #1599710 ติดต่อ นายตากล้อง

ขอบพระคุณท่านพระใหม่อย่างสูงด้วยค่ะสำหรับคำแนะนำ

สวัสดีเจ้าน้อง GN วันหลังคงได้ไปออกรอบโตยกั๋นเน่อเจ้า

ขอบคุณคุณแค่ความคิดเห็น สำหรับอีกมุมมองหนึ่งนะคะ x-file อาจจะลืมคิดไปว่าแต่ละคนอาจจะมีมุมมองและความคิดเห็นต่างกัน สำหรับภาพแรกนั้น x-file ไม่ได้มีเจตนาที่จะเสนอให้เป็นความไม่เหมาะสมนะคะ เพราะ x-file ก็เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งค่ะ เจตนาคืออยากจะได้มุมมองที่แปลกและแตกต่างจากภาพวัดโพธิ์ที่เคยเห็นๆกัน อยากให้เห็นถึงความงดงามของลวดลายมากกว่าค่ะ และอยากจะลองเล่นกับโฟกัสอีกด้วย ส่วนตัวแล้วชอบภาพนี้มากถึงนำมาเป็นภาพเปิดกระทู้ค่ะ ถ้าหากท่านใดคิดว่าไม่เหมาะสมก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ

( 30 ) x-file M - 124.120.113.221 - 1 Oct 2009 19:56 #1599894 ติดต่อ นายตากล้อง
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 900 KB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )