ภาพที่ได้รางวัล การประกวดภาพถ่าย
Calypso Photo Contest 2010

บรรยากาศภายใน งานมอบรางวัล เมื่อคืนวันที่ 13 ตุลาคม ที่ผ่านมา

รูปรางวัลชนะเลิศ
คุณนิพนธ์ ล้อมวงษ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1
คุณศมาธา มาสะกี

รองชนะเลิศ อันดับ 2
คุณอัฐพงษ์ สุขสิน

รองชนะเลิศ อันดับ 3
คุณภาคิไนย นวลละออง

รองชนะเลิศ อันดับ 4
คุณนพดล อิ่มโอชารางวัลชมเชย
คุณธีรวุฒิ ปั้นศร

รางวัลชมเชย
คุณโชติกา ณิชาภัทรชัย

รางวัลชมเชย
คุณศิริฉัตร ฆารรัศมี

รางวัลชมเชย
คุณอุดม สุวรรณอุดมกิจ
 

รางวัลชมเชย
คุณวิสรุจน์ สิงหกลางพล

รางวัลชมเชย
คุณรอรบ โกมลฐิติ

รางวัลชมเชย
คุณอวิรุทธ์ สิริสินวิบูลย์

รางวัลชมเชย
คุณลาวรรณ์ เกรียงไกรเวช
 

รางวัลชมเชย
คุณจิรัฏฐ์ สามกษัตริย์

รางวัลชมเชย
คุณวรรณวิไล แรมชื่น
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ : มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 : มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 : มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 : มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 4 : มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย : มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

 • ภาพที่ได้เข้ารอบสอง

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  == ปิดรับสมัครแล้วนะครับ กำลังรอตัดสินรางวัลครับ ==
  ประกวดภาพถ่าย การแสดง Calypso Cabaret
  ร่วมถ่ายภาพ วันที่ 20 และ 21 ก.ย. นี้ ณ โรงละคร Calypso (โรงแรมเอเซีย BTS ราชเทวี) [ ลงทะเบียนเข้าร่วมถ่ายภาพ ] - [ ดูรายชื่อผู้เข้าร่วมถ่ายภาพเพื่อส่งประกวด ] - [ รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ และการแสดง ]
  == ปิดรับสมัครแล้วนะครับ กำลังรอตัดสินรางวัลครับ ==

  คาลิปโซ่ กรุงเทพฯ และเว็บตากล้องดอทคอม ขอเชิญชวนนักถ่ายภาพทุกระดับฝีมือ ร่วมถ่ายภาพการแสดงคาลิปโซ่ ภายใต้ concept “Power, Emotion, Speed” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 75,000 บาท พร้อมนำเสนอตีพิมพ์ในปฏิทิน CALYPSO CALENDAR 2011

  วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
 • เพื่อจัดกิจการรมทางด้านการท่องเที่ยว การถ่ายภาพ และประชาสัมพันธ์การแสดงของคาลิปโซ่ กรุงเทพฯ
 • เพื่อนำรูปถ่ายที่ได้รับรางวัล นำมาจัดทำปฏิทิน CALYPSO CALENDAR 2011 โดยมีชื่อเจ้าของภาพกำกับใต้ภาพ
 • เพื่อนำภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดมาจัดทำเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ สำหรับใช้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

  รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ : มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 1 : มูลค่า 15,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 2 : มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 3 : มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รองชนะเลิศ อันดับ 4 : มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลชมเชย : มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 10 รางวัล

  กำหนดเวลา
 • วันถ่ายภาพรอบพิเศษ 20 และ 21 กันยายน 2553 ณ โรงละคร คาลิปโซ่ (โรงแรมเอเซีย) เวลา 21.45น. ลงทะเบียนถ่ายภาพได้ที่เว็บไซด์ตากล้องดอทคอม (รับช่างภาพจำกัด วันละ 100 ท่าน เท่านั้น)
 • วันเปิดรับภาพตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน ถึงวันที่ 3 ตุลาคม 2553
 • วันประกาศผล และมอบของรางวัล วันที่ 13 ตุลาคม 2553 ณ โรงละครคาลิปโซ่ เวลา 17.00น.

  ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
 • นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา และนักถ่ายภาพทั่วไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

  กติกาส่งภาพเข้าประกวด
 • ส่งรูปภาพในหัวข้อ “POWER, EMOTION, SPEED”
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องส่งภาพถ่ายโดยส่งไฟล์บันทึกใส่ CD เขียนชื่อ นามสกุล ลงบนแผ่น CD ให้เรียบร้อย ไฟล์ภาพใช้สกุลไฟล์ Jpeg หรือ Tiff ที่มีขนาดของภาพ ไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิเซล และเป็นภาพในแนวนอนเท่านั้น ( Landscape / Horizontal ) ไม่รับภาพแนวตั้ง ( Portrait / Vertical ) เพื่อสะดวกในการจัดทำปฏิทินคาลิปโซ่ 2011
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวดโดยเด็ดขาด
 • สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ ท่านละไม่เกิน 5 ภาพ
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท นิวคาลิปโซ่ กรุงเทพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ โดยไม่ต้องขออนุญาต และจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
 • ผู้ใดที่ต้องการถ่ายภาพนอกเหนือจากวันที่เปิดให้ร่วมถ่ายภาพวันที่ 20 และ 21 กันยายน 2553 สามารถปริ้นท์ คูปอง ซื้อบัตรในราคาพิเศษ เพียง 150 บาทต่อท่าน ต่อ 1 คูปอง เฉพาะรอบ 21.45น. (คูปองอยู่ที่นี่) โดยติดตามได้จากเว็บไซด์ตากล้องดอทคอม หรือในเฟสบุค calypso cabaret

  วิธีส่งภาพเข้าประกวด
 • ส่งด้วยตนเอง ที่โรงละครคาลิปโซ่ (โรงแรมเอเซีย ราชเทวี) วงเล็บมุมซอง “CALYPSO PHOTO CONTEST”
 • ส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ บ.นิว คาลิปโซ่ กรุงเทพฯ เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 160 ถ.สุขุมวิท (ระหว่างซอย 6 และซอย 8) คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 วงเล็บมุมซอง “CALYPSO PHOTO CONTEST”

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซด์ ตากล้องดอทคอม http://www.taklong.com/calypso/ หรือ ฝ่ายขายและการตลาดคาลิปโซ่ กรุงเทพฯ 02 653 3960-2, 081 8350152

  Email: Sales@calypsocabaret.com Facebook: CALYPSO CABARET และเว็บ http://www.calypsocabaret.com


 • ©2010 taklong.com