ตากล้อง ดอทคอม สอนถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับมือใหม่

HOME > Beginner > # 544490 ---- [ LOG IN ]
จำนวนคน online อยู่ขณะนี้ 43 คน
Beginner

เจอแบบนี้ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ สอบถามผู้รู้หน่อย

กระผมโพสต์รูปถ่ายลงใน Facebook พร้อมใส่ลายน้ำลงในภาพ แต่มีบุคคลเซฟภาพไปแล้วเอาไปพิมพ์ลงไวนิลขนาดประมาณ 5 x 4 เมตร แล้วนำไปติดหน้าร้านเพื่อโฆษณาธุรกิจ กระผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ

sitpsu M [ ดูกระทู้อื่นของ sitpsu ] - 61.19.77.89 - 30 Sep 2013 11:06 - #544490

อ่าน 862 : ตอบ 7

ก็ติดต่อไป โทรไปคุยกับเขาตรงๆ (ดีๆ) บอกว่าภาพเป็นของเรา ไม่อนุญาตให้ใช้ ย้ำว่า พูดดีๆ นะครับ อย่ารุนแรง ขอร้องเขาก็เอาออก ฯลฯ อะไรที่คุณอยากให้เขาดำเนินการให้ถูกต้อง ก็พูดคุยกับเขาไปครับ

( 1 ) นายตากล้อง M - 58.8.154.240 - 30 Sep 2013 11:27 #4114062

ห้ามส่งภาพต้นฉบับให้เขาไปเด็ดขาด เก็บภาพต้นฉบับไว้ให้ดี นั่นคือ สิ่งพิสูจน์ความเป็นเจ้าของภาพได้ดีที่สุดครับ

( 2 ) นายตากล้อง M - 58.8.154.240 - 30 Sep 2013 11:28 #4114063

ขอบคุณมากครับ นายตากล้อง

( 3 ) sitpsu M - 61.19.77.89 - 30 Sep 2013 11:33 #4114064

เรื่องนี้ถ้าเป็นผลงานของเราจริง (มีต้นฉบับไปแสดงยืนยัน) สามารถฟ้องได้ครับ
---------------------------------------------------------
1. แจ้งให้เจ้าของร้านที่เอาภาพเราไปใช้เพื่อการโฆษณานั้น เอาภาพเราออก
2. หรือ ลองแจ้งเขาเพื่อคิดค่าภาพของเรา ถ้าเราต้องการขายภาพนั้นเพื่อให้เขานำไปใช้
3. วิธี 1 และ 2 ไม่สำเร็จ สามารถแจ้งความได้ครับ
---------------------------------------------------------
ภาพถ่ายถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ประเภทงาน ศิลปกรรม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครองทันทีนับแต่สร้างสรรค์โดยไม่ต้องจดทะเบียน และเจ้าของลิขสิทธิ์จะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการทำซ้ำ (ทำสำเนา เช่น copy ภาพถ่ายลงในหนังสือหรือสิ่งพิมพ์) ดัดแปลง (ทำสำเนาโดยเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เช่น เปลี่ยนจากภาพ 2 มิติ เป็นภาพ 3 มิติ) และเผยแพร่ต่อ สาธารณชน เป็นต้น การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวข้างต้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ก่อน มิฉะนั้นจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ตามพระราชบัญญัติ ลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 นั้น เจ้าของลิขสิทธิ์ ได้แก่ ผู้ที่สร้างสรรค์งานลิขสิทธิ์ (ผู้ทำหรือก่อให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้น) ผู้ว่าจ้างทำของ และผู้รับโอนงานลิขสิทธิ์ เป็นต้นการคุ้มครองลิขสิทธิ์
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ เจ้าของลิขสิทธิ์ย่อมมีสิทธิ แต่ผู้เดียวดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) ให้เช่าต้นฉบับหรือสำเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ และสิ่งบันทึกเสียง
(๔) ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น
(๕) อนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิตาม (๑) (๒) หรือ (๓) โดยจะกำหนดเงื่อนไข อย่างใดหรือไม่ก็ได้ แต่เงื่อนไขดังกล่าวจะกำหนด ในลักษณะที่เป็นการจำกัดการแข่งขันโดยไม่เป็นธรรม ไม่ได้


การละเมิดลิขสิทธิ์
มาตรา ๒๗ การกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕ (๕) ให้ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดังต่อไปนี้
(๑) ทำซ้ำหรือดัดแปลง
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน

มาตรา ๓๑ ผู้ใดรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานใดได้ทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของ ผู้อื่น กระทำอย่างใดอย่างหนึ่งแก่งานนั้นเพื่อหากำไร ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้าได้กระทำดัง ต่อไปนี้
(๑) ขาย มีไว้เพื่อขาย เสนอขาย ให้เช่า เสนอให้เช่า ให้เช่าซื้อ หรือเสนอให้เช่าซื้อ
(๒) เผยแพร่ต่อสาธารณชน
(๓) แจกจ่ายในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์
(๔) นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร

บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๙ ผู้ใดกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิของนักแสดงตามมาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๕๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งเป็น การกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงสี่ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงแปดแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๗๐ ผู้ใดกระทำการอันละเมิดลิขสิทธิ์ตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่น บาทถึงหนึ่งแสนบาท ถ้าการกระทำ ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นการกระทำเพื่อการค้า ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงสองปี หรือปรับตั้งแต่ ห้าหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

( 4 ) sumetFOTO M - 202.29.180.161 - 30 Sep 2013 12:21 #4114083

ขอบคุณ คุณ sumetFOTO มากๆครับ ได้ความรู้มากๆ

( 5 ) จขกท - 61.19.77.89 - 30 Sep 2013 13:42 #4114143

ถ้าไม่ใช่มืออาชีพแล้วมีคนเอารูปไปโชว์ให้เรา ผมจะภูมิใจที่สุด แล้วไปบอกเขาว่า ถ้าอยากได้รูปสวยๆ ผมจะถ่ายให้อีก นี่แหละจุดเริ่มต้นของมืออาชีพ

( 6 ) yinfane M - 110.49.235.11 - 1 Oct 2013 21:01 #4115365

เอารูปในเฟช .ไปขยาย 5 เมตร มันจะได้หรอคับ ภาพมันคงแตกมาก .

( 7 ) อยากเห็นภาพ - 27.55.25.244 - 2 Oct 2013 09:35 #4115741
Reply Box

คุณยังไม่ได้ LOG IN


ชื่อ

Password


[ คำแนะนำการโพสต์ ]
upload รูปขนาด < 1 MB

ถ้ารูปอยู่ใน web แล้ว :
( ใส่ URL ของรูปได้เลย )